DHI har netop afholdt en workshop for interessenter fra havvindsektoren, hvor nye globale datasæt over bølger, vind og vandforhold, detaljerede lokale modeller og andre serviceydelser blev præsenteret. GTS-instituttet har i over tre år været en del af projektet GASPOC, der vil forkorte projektudviklingsperioden for havvindmølleparker og dermed hurtigere få mere bæredygtig energi ud til forbrugerne.

Projektet hedder GASPOC, som står for Global Atlas of Sitting Parameters Ocean and Coasts. GASPOC går i sin essens ud på at forkorte projektudviklingsperioden for havvindmølleparker og få nye grønne energianlæg hurtigere ind i energimikset samt reducere både anlægs- og driftsudgifter. Det vil partnerne i projektet gøre ved at tilbyde automatiserede datadrevne nedskaleringsteknikker, der leverer nøjagtige data og analyser om bølge-, vind- og strømforhold helt ned til den enkelte lokation for en havvindmøllepark.

Gennem GASPOC-projektet har partnerne videreudviklet på automatiserede datadrevne og nøjagtige nedskaleringsteknikker, der kan anvendes til meteorologisk og oceanisk modellering og analyse. Med adgang til disse globale, detaljerede og lettilgængelige data kan havvindsektoren hurtigere og mere omkostningseffektivt planlægge hele cyklussen fra design af havvindmøller til installation, drift og vedligehold. GASPOC formidler sine data gennem analyselag, der understøtter strategisk planlægning af nye havvindmølleparker, design af havvindmøller og deres fundamenter samt til installation, service og vedligehold af parkerne. GASPOC kan også være med til at gøre det hurtigere og lettere for udviklere af havvindmølleparker at give nøjagtige, dataunderstøttede bud, når lokationer til nye havvindmølleparker kommer i udbud.

Sammen med DHI deltager projektpartnerne Vento Maritime, Deck1 og DTU Wind and Energy Systems. Projektet er støttet gennem EUDP.

Et EU-projekt med danske GTS-rødder

GASPOC-projektet har løbet siden 2020 og blev afsluttet med denne workshop i februar, hvor de nye data, modeller og serviceydelser til havvindssektoren blev præsenteret. Projektet blev medfinansieret af både det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og resultatkontraktmidler.

GASPOC har fra start været et projekt karakteriseret af tværfagligt samarbejde og co-creation. De to mindre virksomheder Vento Maritime og Deck 1 har bidraget med levering af målrettede tjenester til industrien, DTU Wind and Energy Systems har bidraget med forskning, og DHI har været projektleder og bidraget med teknologier og modelleringsværktøjer.

Fokus på kundeinvolvering

Partnerne har undervejs i projektperioden afholdt flere co-creation workshops med slutbrugere, der blev interviewet omkring deres udfordringer, behov og ønsker i deres arbejde med udvikling af havvindsektoren. Der er også blevet udviklet adskillige use cases, som er blevet præsenteret for slutbrugerne, der har givet feedback undervejs i projektforløbet. De slutbrugere, der deltog i den afsluttende workshop, gav også feedback og input til den fremtidige udvikling af teknologier og data.

Jacob Tornfeldt Sørensen er Product & Innovation Portfolio Manager i DHI’s forretningsenhed Energy & Ports, og han var projektleder på GASPOC. ”Styrken ved et projekt som GASPOC er ikke alene i samarbejdet på tværs af forskningssektoren og det private erhvervsliv. Der ligger også en kæmpe værdi i at få testet forskningen og produktideer hos de tiltænkte slutbrugere løbende i udviklingsforløbet. På den måde bliver vi langt bedre i stand til at sikre os, at de færdige produkter og ydelser opfylder konkrete behov på markedet.”

Læs mere om GASPOC-projektet her.

For mere information, kontakt Jacob Tornfeldt Sørensen, Product & Innovation Portfolio Manager i DHI’s forretningsenhed Energy & Ports, jts@dhigroup.com.

Foto: DHI