I et nyt projekt etableres et testlab for flydende vindmøller hos DHI i Hørsholm. Laboratoriet rummer vind, bølger og en modelvindmølle. Samtidig kobles målingerne direkte til beregningsmodeller i en ’Digital Twin’-løsning. Innovationsfonden investerer 15,3 mio. kr. i projektet, som er et konsortium af førende danske aktører på området.

Danmark har i mange år været førende inden for vindenergi, og med det nye FloatLab-projekt skal den danske vindindustri stadig gå forrest og sætte yderligere fart på den grønne omstilling. I dag er 92 procent af Europas havvindmøller produceret med rødder i den danske vindindustri. Det næste skridt er flydende vindmølleparker, hvor det forventes at nye projekter frem mod 2030 kommer til at udgøre godt halvdelen af den nuværende kapacitet for bundfaste møller.

Flydende vindmøller

De flydende fundamenter skal kunne modstå ekstrembølger og storme, og prisen på dem skal bringes ned. Det stiller nye krav til beregningsmodeller for både møller og fundamenter. Netop her bidrager det nye FloatLab-projekt med at afdække den nye fysik, nedbringe usikkerhederne og validere ingeniørmodellerne, der bruges til mølle og flyder-design.

“FloatLab kommer til at ændre den måde, vi hidtil har kombineret modeller og måledata”, fortæller Henrik Bredmose, professor på DTU og leder af projektet og fortsætter:

“Vi etablerer en direkte kobling mellem måle-setuppet og beregningsmodellerne, så vi i sidste ende kan gøre designprocessen hurtigere og mere præcis”.

Laboratoriet placeres hos DHI A/S i Hørsholm, hvor der bygges en ny vindgenerator og en ny skalavindmølle, der kan monteres på skalamodeller af nye flydere. Projektpartnerne er DTU, DHI, Siemens-Gamesa Renewable Energy, Stiesdal Offshore, Stromning og Ørsted, som alle trækker på solid erfaring med flydende møller og offshore vind. Blandt de fænomener, der skal testes under projektet, er 3D-bølger, laster fra brydende bølger, turbulens og svigt af fortøjningsliner.

“Flydende havvindmøller er stadig en relativt ny teknologi, og produktionen og processerne er stadig ikke optimerede. Med FloatLab styrker vi branchens viden og kan i sidste ende reducere risici og omkostninger for havvindentreprenørerne, så vi får sat yderligere fart på den grønne omstilling”, siger Pietro Danilo Tomaselli, Senior Hydraulic Engineer og leder af FloatLab aktiviteterne på DHI.

Projektet, som Innovationsfonden investerer 15,3 millioner kroner i, løber frem til 2027 med gradvis opgradering af måle-opsætning, modeller og sammenkobling. Resultaterne vil blive fremlagt på åbne workshops, konferencer, i en Ph.d. sommerskole og vil blive bragt i spil i beregningsmodellerne.

Læs mere om FloatLab og samarbejdspartnerne her

Foto: Unsplash