Testland

Danmark som førende land for test, demonstration og udvikling

Teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Det betyder, at virksomheder ikke på egen hånd kan huse alle nødvendige faciliteter og kompetencer. Derfor er adgang til eksterne test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter) helt afgørende for at omsætte ny viden og teknologi til nye produkter og processer.

TDU-faciliteter har altid været en hjørnesten i GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv. Det skal det fortsat være. Derfor er TDU-faciliteter og udvikling af Danmark til et attraktivt testland for både danske og internationale virksomheder en del af GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • en ”roadmap proces” for udbygning af Danmark som testland, der kan skabe overblik over, hvilke TDU-faciliteter, der mangler i Danmark.
  • udvikling af effektive indgange til samlede og koordinerede innovationsplatforme af faciliteter og specialistkompetencer (i og på tværs af institutter og andre udbydere).
  • at skabe bedre mulighed for etablering af TDU-faciliter med ekstern/statslig medfinansiering.

Det vil vi bl.a. gøre ved at:

  • udvikle og forny GTS-faciliteter med udgangspunkt i erhvervslivet behov. Her vil der være et særligt fokus på udvikling af digitale, virtuelle og hybride test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.
  • arbejde for tværgående partnerskaber om TDU-faciliteter.
  • fastholde og udbygge GTS-infrastrukturdatabasen teknologiskinfrastruktur.dk
  • være en del af kortlægningen over alle danske testfaciliteter, der er samlet på virksomhedsguiden
  • udbygge internationalt samarbejde for at sikre danske virksomheders adgang til faciliteter, som ikke findes i Danmark.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til udvikling af Danmark som testland.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til testland

Med ny laserteknologi kan sensorbåd fungere i udfordrende miljø

Sensemakers fik hjælp af FORCE Technology til at producere deres sensorbåd. Efter rådgivning indenfor bl.a. lasersvejsning, kan sensorbåden nu foretage målinger af havmiljøet under udfordrende vejrforhold.

Tilskud til lån og afprøvning af robot

Tal fra International Federation of Robotics viser, at der er flere installerede robotter i Danmark end nogensinde før. Alt for mange virksomheder går dog stadig glip af de potentialer, der ligger i automatisering og robotteknologi. Derfor…

Danish Tool Productions fik hjælp til automatisering

Virksomheden Danish Tool Productions fra Randers udvikler og producerer savklinger, der kan skære i stål og aluminium. Efter sparring med Teknologisk Institut gennem produktionsklyngen MADE, kan virksomheden nu producere mere effektivt.

Nyt værktøj skal fjerne brandbarrierer for grønnere skibsfart

Den grønne omstilling af den maritime sektor kræver klare standarder og retningslinjer for brandsikkerhed. Særligt når nye skibstyper skal kunne sejle på grønne brændstoffer som metanol, ammoniak eller brint.

Nyt kvantehus på vej!

Danmarks nye kvantehus med dertilhørende kvantetestcenter åbner snart. Det er GTS-instituttet DFM, som står i spidsen for at opbygge det konsortium, der skal sætte gang i det nye kvantehus og gøre Danmark til en frontløber indenfor…

Acambee fik screenet deres bæredygtighed

Virksomheden Acembee gennemgik en grundig bæredygtighedsscreening af deres IoT-løsning, der effektivt indsamler data fra sensorer. Screeningen gav virksomheden ny viden og resulterede i et betydeligt mere konkurrencedygtigt produkt på…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk