Testland

Danmark som førende land for test, demonstration og udvikling

Teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Det betyder, at virksomheder ikke på egen hånd kan huse alle nødvendige faciliteter og kompetencer. Derfor er adgang til eksterne test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter) helt afgørende for at omsætte ny viden og teknologi til nye produkter og processer.

TDU-faciliteter har altid været en hjørnesten i GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv. Det skal det fortsat være. Derfor er TDU-faciliteter og udvikling af Danmark til et attraktivt testland for både danske og internationale virksomheder en del af GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • en ”roadmap proces” for udbygning af Danmark som testland, der kan skabe overblik over, hvilke TDU-faciliteter, der mangler i Danmark.
  • udvikling af effektive indgange til samlede og koordinerede innovationsplatforme af faciliteter og specialistkompetencer (i og på tværs af institutter og andre udbydere).
  • at skabe bedre mulighed for etablering af TDU-faciliter med ekstern/statslig medfinansiering.

Det vil vi bl.a. gøre ved at:

  • udvikle og forny GTS-faciliteter med udgangspunkt i erhvervslivet behov. Her vil der være et særligt fokus på udvikling af digitale, virtuelle og hybride test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.
  • arbejde for tværgående partnerskaber om TDU-faciliteter.
  • fastholde og udbygge GTS-infrastrukturdatabasen teknologiskinfrastruktur.dk
  • være en del af kortlægningen over alle danske testfaciliteter, der er samlet på virksomhedsguiden
  • udbygge internationalt samarbejde for at sikre danske virksomheders adgang til faciliteter, som ikke findes i Danmark.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til udvikling af Danmark som testland.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til testland

Ny gratis supersoftware skal booste SMV’ernes produktion

Novo Nordisk har skabt et digitalt værktøj, som de bruger til at fokusere deres udviklingsarbejde. GTS-institutter skal nu videreudvikle værktøjet, så det bliver til gavn for andre virksomheder og kan bruges i deres arbejde med innovation…

Nu er det muligt at halvere brugen af nyt plastikpulver på 3D-printere

Flere måneders arbejde og test betyder nu, at det er muligt for GTS-institut at halvere brugen af nyt plastik i 3D-printprocessen på alle plastprintere. Det er et væsentligt skridt i arbejdet med at dokumentere, at 3D-print er en grøn…

Implementering af EU-strategi om teknologiske infrastrukturer

Teknologiske infrastrukturer er afgørende for udvikling og innovation i europæisk forskning. Sådan lyder det fra EARTO og JRC, der kommer med nye anbefalinger til, hvordan der skabes gode rammer for, at en EU-strategi om teknologisk…

Robotter skal vedligeholde europæiske veje, vindmøller og vandforsyninger

Danske og europæiske virksomheder er gået sammen med et GTS-institut om en række eksperimenter, der skal bane vejen for at robotteknologi kan varetage inspektion- og vedligeholdelsesopgaver.

Ny rapport: Øget investering i forskning vil forhøje danskernes levestandard

En ny rapport udarbejdet af Kraka Advisory viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem mængden af forskningsinvesteringer og befolkningens levestandard. Rapporten viser bl.a., at det øger borgernes økonomiske sikkerhed.

Udenlandske konkurrenter truer dansk robotførerposition

Danske virksomheder er helt fremme i både udvikling og brug af cobots, men konkurrencen fra udenlandske producenter er stor, og på få år kan den danske førerposition være under pres.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk