For præcis to år siden gjorde en brand i et etagebyggeri i Vanløse beboerne i 130 lejligheder hjemløse. Siden da har DBI udført 10 gange så mange brandtjek som i årene før, men resultaterne viser, at der stadig er lang vej til mål.

Storbranden i Vanløse har medført et øget fokus på brandsikkerheden i etageejendomme. En optælling af, hvor mange brandtjek DBI har udført for boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger de seneste fire år, viser et regulært boom efter Vanløse-branden i marts 2022.

Hver tredje ejendom har fejl, der kan have konsekvenser for personsikkerheden

I årene før storbranden lå antallet af brandtjek af etageejendomme nogenlunde stabilt på omkring 20 om året. I 2022 og 2023 er dette tal mere end tidoblet til henholdsvis 225 og 255 brandtjek.

“Selvom baggrunden er tragisk, er det naturligvis en positiv udvikling, at flere etageejendomme er blevet mere opmærksomme på brandsikkerhed. For der er bestemt problemer derude”, siger Brian Mailund, leder af Brandteknisk Driftsrådgivning hos DBI.

Brian Mailund henviser til, at medarbejderne i hans afdeling stort set altid finder fejl, når de laver brandtjek af en ejendom. Og i ca. hver tredje ejendom er fejlene så alvorlige, at de kan have konsekvenser for personsikkerheden.

De alvorlige fejl falder typisk i to kategorier. Den første handler om, at bygningens flugtveje ikke er ordentligt sikret, mens den anden handler om fejl og mangler ved bygningens brandmure og brandvægge. Det kan f.eks. være en manglende brandtætning mellem lejlighedsskel og tagdækningen, sådan som det var tilfældet ved branden i Vanløse. Dette var en medvirkende årsag til, at branden hurtigt spredte sig til alle opgange i bygningen.

Årligt eftersyn

Selvom en tidobling af udførte brandtjek lyder af meget, er der stadig lang vej til mål. Mange boligforeninger og -administratorer er nemlig ikke opmærksomme på, at bygningsreglementet stiller krav om, at den passive brandsikring skal efterses en gang om året, og Vanløse-branden er et grumt eksempel på, hvor galt det kan gå.

“Som sagt finder vi alvorlige fejl i hver tredje brandtjek. Men når vi så kommer året efter, er det heldigvis sådan, at så godt som alle fejl er blevet udbedret”, siger Brian Mailund.

Læs mere om lovgivningen på området og DBIs brandtjek her

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix