I 2023 udgav DBI rapporten CARGOSAFE, hvori GTS-instituttet præsenterede en række anbefalinger til at styrke brandsikkerheden ombord på containerskibe. Nu vil anbefalingerne danne grundlag for drøftelserne i den internationale maritime organisation, IMO.

I løbet af de sidste to årtier er antallet af brande på containerskibe steget markant, med en fordobling af hændelser. Årsagerne til denne udvikling inkluderer større skibe og introduktionen af nye typer af godstransport, som påvirker sikkerhedsforanstaltningerne mod brand ombord. De nuværende internationale standarder fastsat af den internationale maritime organisation (IMO) synes ikke at være tilstrækkelige for at håndtere de nuværende risici.

På denne baggrund anmodede det europæiske agentur for søfartssikkerhed, EMSA, DBI om at stå i spidsen for projektet CARGOSAFE. I 2023 offentliggjorde projektet en rapport med 17 forslag til, hvordan man kan øge brandsikkerheden på containerskibe.

Grundig metodisk tilgang

CARGOSAFE-rapporten blev nøje gennemgået af en ekspertgruppe i IMO, som bekræftede, at rapporten opfyldte kravene i den såkaldte Formal Safety Assessment (FSA). Dette betyder, at rapportens fund og anbefalinger nu er klar til at blive vurderet af IMO’s underkomité for skibssystemer og -udstyr (SSE) fra den 4. til den 8. marts. Anbefalingerne er dermed et skridt nærmere på at blive til international lovgivning.

“Det er usædvanligt, at en FSA-rapport godkendes så problemfrit i denne type gennemgang. Men takket være vores strenge overholdelse af FSA-procedurerne i CARGOSAFE, er vi på sporet af en relativ hurtig proces,” udtaler Anders V. Kristensen, projektleder for CARGOSAFE hos DBI.

“At ændre internationale sikkerhedsregler til søs er en langvarig proces. Det er derfor særdeles opmuntrende at se, at anbefalingerne fra den FSA-baserede tilgang nu har nået IMO’s SSE-underkomité, som vil foreslå ændringer til SOLAS (den internationale konvention om sikkerhed til søs),” fortsætter han.

8 centrale anbefalinger

Resultatet af arbejdet kan opsummeres i 8 forslag til forbedringer af brandsikkerheden, der – afhængigt af skibsstørrelsen – kan være omkostningseffektive at implementere. SSE-komiteen forventes at beslutte, hvilke af følgende anbefalinger der skal indlemmes i SOLAS:

  • Forbedret kontrol med surring af lasten
  • Detektion ved at undersøge individuel temperaturstigning i containere
  • Bærbare infrarøde kameraer til besætningen for at forbedre manuel detektion
  • Forbedrede værktøjer til gennembrydning og slukning af enkelte containere
  • Brandslukningsudstyr med øget rækkevidde i højden
  • Forbedring af ubemandede vandkanoner
  • Aktiv beskyttelse under lugedæksler for at beskytte dækket mod brandspredning
  • Passiv beskyttelse for at beskytte dækket mod brandspredning

Læs mere om projektet og den kommende proces her

Foto: DBI