Næste gang du er på hotel, bliver dit brusebad måske lidt kortere, end det plejer. Det er i hvert fald intentionen bag produktet ”Aguardio”, som skal nudge hotelgæster til et mere bæredygtigt brusebad. Formålet er at spare på det varme vand, reducere energiforbruget, CO2-udledningen og hotellets udgift til spildevandsafledning.

Det er blevet standard på de fleste hoteller, at vi som gæster bliver opfordret til at genbruge vores håndklæder for at gøre noget godt for miljøet. Når Start-up virksomheden Aguardio ApS først i oktober kommer på markedet med produktet Agurdio, kan hotellerne udbrede denne tankegang til gæsternes brusebad. Formålet med Agurdio er at bevidstgøre hotelgæsterne til at tage et kortere bad og spare på det varme vand.

Agurdio består af en sensor og et display. Sensoren sættes op i loftet i badeværelset, hvor den indsamler data fra badet. Når sensoren går i gang, aktiverer den samtidig displayet, der er sat op på væggen. Displayet indeholder en række symboler, der medvirker til at skabe bevidsthed hos brugeren om badet. De indsamlede data kan hotellet så bruge til at få indsigt i hotelgæsternes forbrugsmønstre, spidsbelastninger og til monitorering af luftfugtigheden i badeværelser.

Thomas Munch-Laursen er CEO i Aguardio, og han fik ideen til produktet i sommeren 2016.

”Min erfaring er, at bæredygtighed og verdensmålene er noget hoteller begynder at forholde sig til. Der er en stigende tendens til, at jo stærkere et hotel er på den aganda, jo stærkere står de i konkurrencen med andre hoteller”, fortæller Thomas Munch-Laursen.

For at sikre sig, at der var en efterspørgsel efter produktet, afprøvede han ideen overfor en række danske hoteldirektører. Her oplevede han en stor interesse for produktet, og en enkelt hoteldirektør var oven i købet så begejstret for ideen, at han meldte sig som køber, hvis produktet kom på gaden.

Virksomheden bliver stiftet i 2017

Det var derfor med en god fornemmelse i maven, at Thomas Munch-Laursen i marts 2017 stiftede virksomheden (ShowerEcoGuide ApS, nu Agaurdio ApS) med ambitionen om at udvikle et produkt til reduktion af hotelgæsters tid i brusebadet. Igennem det seneste ¾ år er en løsning testet på fire danske hoteller, og produktet er nu klar til at blive produceret på en elektronikfabrik i Skive.

”Bag produktet ligger der en forståelse af brusebadsadfærd. Den information har vi hentet igennem data fra de pilotprojektet, vi har gennemført på hotellerne. Vi er blevet klogere på, hvad der virker bedst i forhold til at bevidstgøre – nudge – folk til en mere bæredygtig adfærd i brusebadet”

Dermed understøtter Agurdio, at hoteller kan arbejde med FN’s 17 verdensmål. Thomas Munch-Laursen fortæller, at Agurdio bl.a. bidrager til mål 6 ”Vand og sanitet” og mål 13 ”Klimaindsatser”, da løsningen nedsætter forbruget af varmt vand, hvilket nedsætter forbruget af energi, og dermed fører til en reduceret CO2 udledning.

”CO2 udledning kan godt være ret signifikant, da vi ikke skal langt væk fra Danmark, før vand opvarmes med gas, olie eller el, hvilket er rigtig dårligt for CO2-emissionen. Dermed understøtter vores produkt, at vores kunder bedre kan leve op til verdensmålene”, siger Thomas Munch-Laursen.

Alexandra Instituttet har bidraget i udviklingsarbejdet

Når Aguardio ApS, allerede to år efter ideen blev udtænkt, kan stå med et færdigt produkt, hænger det i høj grad sammen med de kompetencer, som virksomheden har haft adgang til hos Alexandra Instituttet.

”Vores produktudvikling har taget udgangspunkt i ”fail first”. Vi udarbejdede ret hurtigt nogle 3D printede prototyper, som vi prøvede af, tilpassede for derefter at prøve dem af igen. Alexandra Instituttet har været med hele vejen, specielt i starten af processen. De lagde ud med deres viden om data og IoT- og senere har vi samarbejdet med dem om adfærdsdimensionen”, fortæller Thomas Munch-Laursen og fortsætter: ”Det har været meget vigtigt for os at have adgang til eksperter på Alexandra Instituttet. Det har haft indflydelse på, hvordan hele vores set-up er endt ud”.

Masser af ambitioner for fremtiden

Thomas Munch-Laursen fortæller, at virksomheden starter ud i Danmark, men at den er født med et globalt mindset, og at den i den nærmeste fremtid også vil henvende sig til nogle af de eksportmarkeder, hvor vandmangel er en stor udfordring. Det gælder fx Californien, Sydeuropa og England. Desuden har virksomheden ambitioner om at udvide sin kundegruppe fra B2B-markedet til private forbrugere.

”På længere sigt vil vi arbejde med ”Gamification” – og italesætte det i forhold til privatkunde segmentet”, fortæller Thomas Munch-Laursen.