Teknologisk Institut vil, gennem en ny app, kortlægge forældede altaner, som kan være i nedstyrtningsfare. Appen skal understøtte opsamling og evaluering af data om problematiske altaner på tværs af branchen og skal samtidig fungere som tjekliste for rådgivere.

I 2016 kollapsede en altan i Nykøbing Falster, hvor seks unge blev kvæstet, og i juli 2020 kollapsede en altan i Kolding, hvor fem unge faldt ned og flere fik alvorlige kvæstelser. Begge altaner var af typen udkragede betonaltaner med udliggerjern.

En ny app, udviklet til professionelle rådgivere, skal hjælpe med at kortlægge omfanget af skader på problematiske betonaltaner, som i dag er forældede. Mere specifikt er der tale om de såkaldte udkragede betonaltaner, som er udført med udliggerjern, som Teknologisk Institut estimerer, at der findes op til 50.000 af i Danmark.

“Vores ambition er at den nye app kan give et bedre overblik over problemet med netop den type altaner. Altanerne er mere end 50 år gamle og byggemåden er grundlæggende dårlig. De udliggerjern, som udgør altanens bæreevne, kan være tæret næsten helt væk, uden der er synlige tegn på dette, hvilket gør at de kan være i fare for nedstyrtning ved belastning”, forklarer Allan Skydsbæk Hansen fra Teknologisk Institut, som har været med til at udvikle den nye app, [al[tan.

Store udfordringer skal kunne identificeres

Teknologisk Institut har i et tidligere projekt undersøgt altantypen og dokumenterede dengang, at der er store udfordringer med tilstanden af udliggerjernene i netop denne type altan.

“I projektet undersøgte vi dengang ca. 100 altaner, fordelt på fem ejendomme, spredt geografisk rundt i Danmark. På hver altan gennemførte vi visuel inspektion af altan og murværk, scanninger for lokalisering af udliggerjern på altanpladen og antallet, akustikkontrol med hammer for løs/skruk beton på oversiden, ophugning til alle udliggerjern, registrering af korrosionsgrad og endelig tværsnitsreduktion på alle udliggerjern, fortæller Allan Skydsbæk Hansen.

Resultatet af 2022-undersøgelsen viste, at 58 ud af de 100 undersøgte altaner, havde visuelle skader i form af fx revner i belægning. På de resterende 42 altaner var der ingen visuelle tegn på skader eller revnedannelser på altanen eller murværket. Men ved nærmere undersøgelse, viste det sig, at en stor del at de visuelt intakte altaner havde svagheder, som blev opdaget ved nærmere undersøgelse.

“Derfor er det ønskværdigt med både bedre data og en mere ensartet måde at opsamle disse på, og det kickstartede udviklingen af den app, som i dag er klar til download”, siger Allan Skydsbæk Hansen.

[al[tan-appen er udviklet som en del af resultatkontrakten Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner, støttet af Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Læs mere om projektet her

Foto: Teknologisk Institut