Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

GTS-institut giver råd til, hvordan du holder fugten ude af din bolig

Vi har for alvor trådt ind i de kolde efterårsmåneder, og dermed tændes der for varmen i bygninger rundt omkring i Danmark. Men med dette års usædvanlige varme i september er fugtniveauet i luften stadig meget højt. Ved faldende…

DHI lancerer ny gratis webinar-serie med fokus på forskning og udvikling i vandsektoren

Hvis du vil vide mere om innovation, forskning og udvikling i vandsektoren, bør du tilmelde dig DHI’s nye F&U-webinar-serie – Diving into water innovations. Her giver fire gratis webinarer dig viden om potentialer og opmærksomhedspunkter i…

DBI vejleder om brandtest af trælameller

Ved brandtest af vægge med trælameller, har teststandarden i mange år været mangelfuld, og det har gjort lamellerne umulige at klassificere. Nu har et årelangt arbejde fra DBI gjort teststandarden mere retvisende og klassifikation……

Event: Er verdens vand en udfordring eller en mulighed for din forretning?

Til dette arrangement kan du blive klogere på udfordringer og løsninger relateret til nogle af nutidens helt store globale udfordringer relateret til vand. På dagen vil oplæg og paneldebatter inspirere til, hvordan forretningsmuligheder…

Nyt EU-direktiv kan have stor påvirkning på mange SMV´er

Et nyt CER-direktiv skal sikre modstandsdygtighed ved bl.a. naturkatastrofer og sundhedskriser. Kravene omfatter muligvis også underleverandører, hvilket potentielt kan påvirke en stor gruppe af de små og mellemstore virksomheder.

Brandsikkerhed på plejehjem kræver flere midler og ny lovgivning

I en ny kommentar påpeger IB Bertelsen, direktør i DBI, at rammerne for udarbejdelsen af en vejledning til brandsikkerhed på plejehjem begrænsede den egentlige effekt.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk