Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Manglende retningslinjer for brandsikring ved renovering og ombygning kan have store konsekvenser

Stort set alle regler for brandsikring bortfalder, når bygninger er under opførelse, renovering eller ombygning. Ifølge DBI understreger branden på Børsen behovet for, at der udarbejdes retningslinjer for brandsikring i bygge- og…

Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en løsning, så rensning af spildevand sker direkte ved forureningskilden fremfor ved et renseanlæg. På den måde reduceres mængden af spildevand, der skal……

GenDør: Brandsikker genbrug af branddøre

Mange byggevarer har potentiale til at blive genanvendt, men de møder en mur, når det handler om dokumentation for brandsikkerheden. Det er også tilfældet med branddøre. I et nyt projekt forsøger DBI sammen med en række samarbejdspartnere…

Ny app skal skabe et samlet overblik over forældede altaner

Teknologisk Institut vil, gennem en ny app, kortlægge forældede altaner, som kan være i nedstyrtningsfare. Appen skal understøtte opsamling og evaluering af data om problematiske altaner på tværs af branchen og skal samtidig fungere som…

Stor stigning i brandtjek for etageboliger

For præcis to år siden gjorde en brand i et etagebyggeri i Vanløse beboerne i 130 lejligheder hjemløse. Siden da har DBI udført 10 gange så mange brandtjek som i årene før, men resultaterne viser, at der stadig er lang vej til……

MADE demonstrationsprojekt førte til robot-vinterdæk

Den danske virksomhed, CAPRA Robotics hjælper robotter med at komme fra A til B. I et MADE materiale demonstrationsprojekt har de sammen med Teknologisk Institut udviklet et nyt hjul, der kan bruges i minus 20 grader.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk