Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Den Grønne Iværksætterpulje: Støtte til test af teknologi

Erhvervsstyrelsen har lanceret en ny pulje, der skal hjælpe grønne iværksættere med at få adgang til testfaciliteter. Kombineret med platformen Danske Testfaciliteter, har virksomheder nu endnu bedre muligheder for at få støtte.

Mangel på arbejdskraft får kommunerne til at skrue op for velfærdsteknologien

Ny undersøgelse viser, at størstedelen af landets kommuner nu ser velfærdsteknologi som løsningen på de manglende hænder, der stadig bliver en større og større udfordring i Danmark.

Hybride testbeds gør dig klogere på dine produkter og deres anvendelse

Få hjælp fra hybride testbeds til at forbedre og optimere din virksomheds fremtidige produktudvikling. Ved at anvende hybride testbeds kan du både spare tid og penge og forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Danmark med i nyt netværk for kunstig intelligens til robotter

Det nye samarbejde euROBIN skal samle Europas førende laboratorier inden for kunstig intelligens og robotteknologi i ét netværk. Målet er at sikre, at Europa står stærkt i det globale AI-kapløb.

SMV:Digital genåbner pulje for digital sikkerhed

Fra den 13. september kan danske SMV’er igen søge om 50.000 kr. til at styrke digital sikkerhed eller ansvarlig dataanvendelse, når SMV:Digital genåbner den populære pulje for digital sikkerhed.

Droner – den overhængende fare

De er svære at opdage og nærmest umulige at sikre sig imod. Droner har indtaget det danske luftrum og fremtvinger et paradigmeskifte i den måde, vi skal tænke sikring på.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk