Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Fremtidens hybride arbejdsplads skal understøttes af digitale værktøjer

I DIREC-projektet 'REWORK' skal lektor Eve Hoggan lede arbejdet, som skal nytænke og udvikle fremtidens hybride arbejdsformer. Projektet vil samle forskere og industrielle samarbejdspartnere.

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde

Hvert år udbetales der i Danmark ca. 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande, der opstår ved varmt arbejde – dvs. arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig varme. DBI har nu udgivet en ny vejledning, der skal…

Virksomheder får opskriften på at tackle den næste krise

Industriens Fond står bag et nyt projekt ”Modstandsdygtig.DK”, der skal give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på, der gør dem langt mere robuste, når den næste…

Nyt DBI-projekt skal sikre færger mod brand i elbiler

Brande i elbiler er en ny udfordring på færger, som ikke kan håndteres på samme måde som på land. Med ELBAS-projektet vil DBI skabe operationelle, konkrete anbefalinger til rederier om, hvordan man indretter brandstrategier for elbiler på…

Præsteboligernes indeklima er også i fokus

Fokus på indeklimaudfordringer i landsbykirkerne er en god ide, lyder det fra Teknologisk Institut, som også opfordrer til at sætte fokus på indeklimaet i præsteboligerne.

Smudsafvisende coating optimerer varmevekslere

Teknologisk Institut har udviklet en ny smudsafvisende coating, der reducerer behovet for rengøring og derved optimerer industriens udnyttelse af spildvarme.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk