Byggebranchen står for 35 pct. af den samlede mængde affald i Danmark. Det har motiveret Teknologisk Institut til at hjælpe branchen med at finde metoder til bedst muligt at kunne genanvende materialer i byggeriet.

Af Alexander Tonnesen, Kommunikationsassistent i GTS-foreningen

Den grønne omstilling fylder mere og mere i vores hverdag, og derfor opleves der også et stigende fokus på at udvikle metoder til at fremme cirkulær økonomi. Bygge- og anlægsbranchen er et af de områder, hvor potentialet for dette er størst. Af den grund har Teknologisk Institut opbygget en række faciliteter, der arbejder for at stille hjælp og rådgivning til rådighed for omstillingsparate virksomheder.

Stigende behov for viden

Rune Østergaard Haven, sektionsleder fra Teknologisk Institut, fortæller, at de har opbygget faciliteterne for at imødekomme et stigende behov fra bygge- og anlægsbranchen. De har i de seneste år oplevet en stor efterspørgsel på bæredygtige metoder til håndtering af byggeaffald og metoder til effektiv og sikker genanvendelse af byggeaffaldet.

”Vi har opbygget de her faciliteter, fordi der har været et stort behov for omstilling og udvikling af nye metoder til behandling af byggeaffald. Det er et specialvidensområde, hvor mange af virksomhederne ikke har mulighed for at opbygge viden selv. Det samme gælder også myndigheder,” fortæller Rune.

Rådgiver hele byggebranchen

Teknologisk Institut udvikler viden og metoder til håndtering af byggeaffald og hjælper virksomhederne i forhold til, hvordan de bedst muligt kan bygge på en bæredygtig måde.

Teknologisk Institut bliver ofte involveret som konsulenter på byggeprojekter, hvor de tilbyder specialistviden i forhold til den enkelte opgave. Dette giver virksomhederne nogle helt unikke muligheder, som de ellers ville have været foruden.

Ud over arbejdet med at udvikle metoder til at genanvende byggematerialer, gør Teknologisk Institut også en stor indsats for at mindske brugen af farligt byggeaffald. Her går arbejdet ofte ud på at hjælpe virksomhederne med at sortere det farlige affald fra ude på byggepladserne, hvilket gør det mærkbart nemmere og mere klimavenligt at sortere og genanvende affaldet i sidste ende.

”Det er meget forskellige opgaver og meget forskellige kunder. I den her verden findes der andre steder, hvor man laver FoU-aktiviteter eller kommercielle konsulentopgaver, men her hos os har vi hele paletten. Vi kan hyres ind som konsulenter, hvis der er behov for specialister i særlige sammenhænge,” forklarer Rune.

Som en del af vores tilbud til virksomhederne driver Teknologisk Institut sammen med en række partnere et videnscenter for cirkulær økonomi i byggeriet. Her kan alle byggebranchens forskellige aktører hente gratis viden og vejledning og finde gode eksempler på, hvordan man i praksis kan arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet.

Mange henvender sig

Det er meget forskelligt, hvem der søger hjælp til håndtering af byggeaffald. Teknologisk Institut oplever, at det både er SMV’er og store virksomheder, men også myndigheder som fx kommuner, der benytter faciliteterne.

Opgaverne spænder over et bredt område og behovet viser sig i alle dele af samfundet. Det er især Teknologisk Instituts videnscenter, der oplever en efterspørgsel på hjælp inden for området.

”SMV’erne bruger især vores videnscenter. Her er der mulighed for at hjælpe dem med at besvare spørgsmål omkring genanvendelse, nedrivning og meget mere. Noget som en SMV ofte ikke selv ville kunne finansiere,” siger Rune.

Arbejder efter at være på forkant

Rune fortæller, at de på Teknologisk Institut arbejder for at sikre, at bygge- og anlægsbranchen altid kan være på forkant med den nyeste udvikling. Det er ifølge Rune enormt vigtigt, hvis virksomhederne skal kunne efterleve de mål, som regeringen sætter sig.

”Der eksisterer en politisk dagsorden, hvor man fra politisk hold har sat nogle mål. Virksomhederne ved godt, at dette vil blive efterspurgt, og derfor er der et stort incitament til at omstille sig. Den politiske agenda smitter af på, hvad der er efterspørgsel på hos os, og vores berettigelse er derfor at være et skridt foran og hele tiden vide, hvad der kommer til at ske i morgen.”

Fremmer cirkulær økonomi i byggebranchen

Teknologisk Institut har i øjeblikket et samarbejde med Dansk Beton, som har besluttet, at de gerne vil lave miljøvaredeklarationer på alle deres betonprodukter. De vil gerne kunne levere viden til deres kunder om produkternes miljøaftryk, og her går Teknologisk Institut ind og hjælper med at udvikle disse.

Et andet samarbejde, som Teknologisk Institut indgår i, er med Københavns Kommune i projektet De Gamle Bys Skole (GABYS).

De Gamle Bys Skole er et byggeprojekt i København, hvor man skal bygge en ny skole i et eksisterende byområde, og hvor der derfor skal rives en del gamle bygninger ned. Københavns Kommune vil her gerne have, at materialet fra nedrivningen skal genanvendes i så høj grad som muligt.

”Det er et eksempel på en bygherre, som politisk har vedtaget, at de vil omstille til cirkulær økonomi i byggeriet. Her har vi altså et udbudt byggeprojekt, hvor der bliver efterspurgt løsninger, som understøtter cirkulær økonomi. Der går vi ind og hjælper med, hvordan man rent faktisk kan gøre disse ting i praksis,” afslutter Rune.

Du kan læse mere om faciliteten og hvad den kan tilbyde her

Foto: Teknologisk Institut