Virksomheden Beumer oplever i stigende grad, at kunderne har flere og flere spørgsmål til sikkerheden i deres produkter. Gennem et virksomhedsforløb i CIDI-projektet fik de hjælp til at navigere i standarderne.

Beumer er en virksomhed der producerer logistik-systemer, fx til bagagehåndtering. Nogle af systemerne har services, der er koblet på nettet, andre ikke. Men selvom deres udgangspunkt derfor ikke som sådan er at udvikle IoT-produkter, men at producere og levere de bedste logistik-systemer, så skal sikkerheden være i højsædet, når systemerne bliver brugt i knudepunkter som fx lufthavne. Der betyder det nemlig, at sabotage af systemerne i værste fald vil kunne lukke trafik ned.

”Forestil dig, at bagagehåndteringen i en lufthavn pludselig ikke kan sende bagagen de rette steder hen. Der vil ikke gå længe før, at det bliver et logistisk kaos. Selv i mindre målestok kan rod med systemerne gøre skade – et større firma, der håndterer levering og returforsendelser af varer kan blive lagt ned af kundehenvendelser, hvis det ikke fungerer”, pointerer Claus Riber, Senior Manager, SW Cyber Security ved Beumer.

På det halvandet år, hvor han har været ved Beumer, er fokusset på sikkerhed kun blevet større. I den forbindelse deltog de i et virksomhedsforløb i CIDI-projektet, hvor de fik adgang til ekspertviden, konkrete værktøjer, netværk, workshops og masterclasses.

Standarder guider i forhold til kunders forventninger

Gevinsten ved at være i et netværk inden for IoT-området har for Beumer især været, at de er blevet guidet til, hvilke standarder man kan bruge, og hvordan. De var begyndt at bruge standarder i deres arbejde, men at få større viden om de forskellige standarders forcer, har givet dem en øget klarhed i deres kommunikation med kunderne.

Selvom det langt fra altid er et decideret krav, at deres systemer skal overholde bestemte standarder, så er det alligevel nogle punkter, der tilfredsstiller et ønske og behov ved kunderne.

”Oftere og oftere oplever vi, at kunderne forud for at indgå en aftale med os, sender os et spørgeskema på 200-300 spørgsmål om sikkerhed. Spørgsmålene er sjældent en kopi af standarderne, men der er så mange overlap, og plukket så tilpas meget her og der, at vi kan se, at det nogenlunde passer med rammerne i standarderne. Så vi kan se, at det er de forventninger der er – at vi kan leve op til kravene i standarderne”, forklarer Claus.

Det er imidlertid ikke kun, fordi kunderne efterspørger det, at standerne er en hjælp i arbejdet.

”Nogle gange ser vi kontrakter, hvor der ikke har stået meget i forhold til sikkerhed, der har måske været nogle ukonkrete formuleringer om at forhindre angreb fra hackere, hvor kravene er mere eller mindre umulige at opfylde – risikoen for et vellykket angreb kan aldrig elimineres helt, men vi kan modvirke og mindske sandsynligheden for, at det sker! Der hjælper det også os, at vi har nogle konkrete krav, vi kan blive enige om, at vi opfylder” uddyber Claus.

Om BEUMER Group

BEUMER Groups kerneforretning ligger i design, produktion, installation, drift, service og vedligehold af sorteringsudstyr til materiale- og bagagehåndtering. Kunderne er lufthavne, pakkedistributionscentre, kurervirksomheder og e- handelsdistributionscentre. Virksomheden ligger i verdens top-3 i alle forretningsområder. Virksomheden er en tysk, familieejet koncern med selskaber i 27 lande, 4 fabrikker og 4500 ansatte (heraf ca. 850 hos BEUMER Group A/S i Aarhus og Aalborg).

Om CIDI – Cybersecure IoT in Danish Industries

Industriens Fond har bevilget 12,4 millioner over tre år. Projektet har gennemført 20 caseforløb med danske virksomheder og på baggrund af dem udarbejde screeningsværktøjer, der kan bruges af andre virksomheder. Desuden udbygges kapaciteten til at kunne hjælpe danske virksomheder med at opnå certificeringer i relevante standarder. Det er vigtigt, at disse standarder er internationale, da mange danske virksomheder eksporterer deres produkter.

Projektpartnere er Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DTU Compute og IT-Universitetet. Du kan læse mere om projektet her 

Læs pressemeddelelsen her

Foto: Alexandra Instituttet