Alexandra Instituttet deltager i et nyt forskningssamarbejde mellem antropologer og it-udviklere, der skal tiltrække migranter i SOSU-faget. Det skyldes, at netop denne gruppe kan hjælpe på personalemanglen.

En læringsunderstøttende app og bedre erfaringsudveksling på tværs af landets SOSU-skoler og kommunale ældresektorer skal sikre optimale uddannelsesforhold (sproglig opkvalificering) og motivere flere migranter til at blive i SOSU-faget.

Målet med projektet er at tiltrække og fastholde flere SOSU-elever og SOSU-medarbejdere med migrantbaggrund samt understøtte migranternes læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer. Innovationsfonden har netop investeret godt 6.1 mio. kr. i projektet for at medvirke til at sikre at morgendagens ældre i Danmark også kan få offentlig pleje og omsorg uden at serviceniveauet må sænkes pga. arbejdskraftmangel.

Skal løse udfordringer i kommunerne

Projektet udspringer af kommuners og SOSU-skolers udfordring med at rekruttere både elever og medarbejdere til SOSU-faget og er udviklet af Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Alexandra Instituttet.

Projektdeltagerne er meget optimistiske i forhold til at bidrage til at finde løsningsmodeller på rekrutteringsudfordringen i ældreplejen via øget tiltrækning og forbedret uddannelse af migranter i SOSU-faget.

Potentialet i denne rekrutterings- og uddannelsesoptimeringsmodel er stort og rummer blandt andet en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. En del af migranterne er pt. enten arbejdsløse eller bestrider ufaglærte jobs. Gevinsten opstår på flere fronter: Dels bliver migranterne fagligt opkvalificerede på SOSU-uddannelsen og sikres derved faglærte SOSU-jobs. Dels vil de medvirke til at sikre, at også fremtidens ældre i Danmark får livsvigtig og værdig pleje og omsorg.

Uudforsket område

I øjeblikket eksisterer der ikke antropologisk forskning i de konkrete sproglige og kulturelle udfordringer, der ofte opstår når SOSU-elever og SOSU-medarbejdere med migrantbaggrund skal lære at begå sig på SOSU-uddannelsen og i ældreplejen. Der findes heller ikke brugbare læringsunderstøttende it-værktøjer til denne målgruppe.

Potentialet for de nye og effektive rekrutterings- og læringsunderstøttende redskaber til migranter på erhvervsuddannelserne og i forskellige brancher er derfor stort. MANTRA’s forskerteam har undersøgt inklusion og forankring af international arbejdskraft i landbrug og industri via GoInGlobal projektet.

Alexandra Instituttet har gennem en årrække udviklet læringsunderstøttende produkter og software, herunder apps til specifikke målgrupper baseret på brugerdreven innovation. Projektet vil udvikle en læringsunderstøttende app, der kan betjenes uden indtastning af tekst, og som dels kan give den sproglige og øvrige støtte, som vi ved migranterne har brug for, men som også skal være en slags logbog for brugeren og derigennem opsamle viden om de udfordringer, forskningen ikke har afdækket.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Alexandra Instituttet