Virksomheden SAN Electro Heat vil lave et varmeelement til lagring af grøn energi. Udfordringen er, at varmeelementet skal kunne modstå meget varm afløbsrens. Det har et MADE Materiale Demonstrationsprojekt fundet en løsning på.

De svingende elpriser illustrerer meget fint udfordringen. På dage uden vind og sol stiger prisen, mens den falder, når vindmøllevingerne snurrer, og solcellerne suger lysstråler.

Der er behov for kunne lagre overskydende grøn energi til de dage, hvor det ellers er nødvendigt at skrue op for de fossile brændsler, som belaster både klima og økonomi.

Skal levere varmeelement til pilotanlæg

Én løsning er lagring af energi i flydende hydroxidsalt, som opvarmes fra 350 til 700 grader. Saltet kan holde på varmen i op til to uger og til enhver tid blive omdannet til damp, der kan anvendes til produktion af el og fjernvarme. En tank, som er 10 meter høj og 20 meter i diameter, kan lagre 1 GWh energi – hvilket svarer til energi fra 333 vindmøller ifølge Energy Efficiency & Renewable Energy

Traditionel svejsning kan ødelægge emnerne

Sådan et pilotanlæg skal opføres i Esbjerg, og SAN Electro Heat leverer heateren – et varmeelement – der omdanner den grønne strøm til varme i saltlageret. Hydroxidsalt er bedre kendt som kaustisk soda, så populært sagt skal heateren konstant være i glohed afløbsrens.

”MADE Materiale Demonstrationsprojektet har bragt os et stort skridt videre. Det har givet os adgang til eksperter, deres udstyr og ny viden.”, Peter Munk, Technical Sales & Quality Manager i SAN Electro Heat.

Stort potentiale i grøn omstilling

Projektet har afdækket to produktionsmetoder til at forsegle spalterne. Den ene er vakuumlodning, som sker ved høj temperatur og uden ilt. Den anden er en ring, der fungerer som adapter og dækker spalten. Den minimerer svejsningen og dermed varmepåvirkningen.

Begge metoder har fordele og ulemper, men SAN Electro Heat har valgt at arbejde videre med adapterringen, fordi vakuumlodning sker i en vakuumovn. I fuld skala skal den være over fire meter høj for at kunne rumme de lange varmelegemerør. Ifølge SAN Electro Heat er sådan en ovn ikke tilgængelig og skal specialdesignes.

Metoden med adapterring kræver finjustering. FORCE Technology har hjulpet med at designe den og er kommet med anbefalinger til svejseteknik. De metallurgiske undersøgelser, som også har været en del af MADE Materiale Demonstrationsprojektet, viser nemlig, at varmelegemerørets grundmateriale bliver påvirket af svejsningen.

”Nu vil vi optimere svejsningen på baggrund af FORCE Technologys anbefalinger, og derefter tester vi i praksis, hvordan varmelegemerørene klarer sig i pilotanlægget. Demonstrationsprojektet har bragt os et stort skridt videre. Det har givet os adgang til eksperter, deres udstyr og ny viden, siger Peter Munk og fortsætter:

”Der er et stort potentiale for SAN Electro Heat i den grønne omstilling, hvis vi kan levere udstyr til energilagring i hydroxidsalt. Desuden kan metoden give os yderligere muligheder i fødevarebranchen og medicinalindustrien som et alternativ til vores eksisterende løsning.”

Læs mere i den fulde artikel hos MADE her

Foto: San Electro Heat