Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Innovationskonference: Fremtidens materialer

D. 29. april 2024 inviterer produktionsklyngen MADE til innovationskonference. Bliv klogere på, hvordan avancerede materialer er afgørende for at skabe nye grønne materialestrømme, sikre ren energi, resiliens og konkurrencedygtighed.

Nye forslag til GTS-indsatsområder på vej

Staten investerer løbende i teknologiudvikling på GTS-institutterne på områder, der er centrale for innovation og vækst i danske virksomheder. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu bedt GTS-institutterne om at komme med forslag til…

Bedre maritim brandsikkerhed i sigte

I 2023 udgav DBI rapporten CARGOSAFE, hvori GTS-instituttet præsenterede en række anbefaling til at styrke brandsikkerheden ombord på containerskibe. Nu vil anbefalingerne danne grundlag for drøftelserne i den internationale maritime…

Færre blinde alarmer pr. ABA-anlæg

Antallet af såkaldte blinde alarmer, hvor alarmen går uden egentlig brand, er kun lidt stigende. Det er positivt, når man ser på den store stigning i antallet af detektorer og ABA-anlæg i danske bygninger. Ikke mindst er det værd at glæde…

Sikkerhed i Power-to-X

De klimavenlige løsninger, der ligger i de grønne brændstoffer, som Power-to-X-teknologierne kan producere, medfører flere sikkerhedsrisici. Da DBI’s og FORCE Technology's Power-to-X Safety Network mødtes i februar, blev den eksisterende…

Kan ny teknologi gøre os klogere på luftbåren smitte i daginstitutioner?

Teknologisk Institut deltager i pilotprojekt, der ved hjælp af luftrensning og intelligent overvågning af indeklimaet vil undersøge, om det er muligt at mindske udbrud af influenza og andre sæsonbetonede luftvejssygdomme i…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk