Partnerskab

GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Partnerskab

For at overkomme de komplekse samfundsudfordringer, vi står overfor i dag, kræver det større partnerskaber, hvor alle trækker i samme retning og byder ind på tværs af brancher og sektorer.

Den viden, der hentes fra GTS-institutternes unikke position i innovationssystemet (mellem forskning og marked med mere end 17.000 årlige kunder) samt fra de indsatsområder, der arbejdes med i de fire-årige resultatkontrakter, kan sættes mere i spil i udviklingen af fremtidens innovationssystem.

Derfor er partnerskaber et indsatsområde i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at udbygge vores rolle som en anerkendt strategisk partner i udviklingen af det danske innovationssystem i et tæt samarbejde med vores vigtigste interessenter: UFM, EM, fonde og store erhvervsorganisationer samt universiteter.
  • at GTS-institutterne opnår en position som ”Teknologiens og innovationens stemme”.

Det skal ske ved at:

  • levere et øget impact med afsæt i de nye resultatkontrakter til gavn for dansk innovation på både virksomheds- og sektorniveau.
  • udbygge vores tilbud på politisk prioriterede områder som fx digitalisering og den grønne omstilling af danske virksomheder.
  • gennemføre analyser og foresights, der afdækker teknologibehov herunder anvende viden fra de 17.000 årlige kunder som et pejlemærke for behov i dansk erhvervsliv.
  • styrke formidlingen af GTS-tilbud på diverse platforme.
  • Indgå i tværgående sammenhænge, hvor GTS gør en forskel fx i klynger og i “Partnerskab for Viden og Vækst”.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til ”Partnerskab – GTS som strategisk partner for udvikling af fremtidens innovationssystem”.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til partnerskab

GTS-institutter udforsker behov og udfordringer i Indiens urbane vandsektor

De to GTS-institutter DHI A/S og FORCE Technology er med i netværket India-Denmark Water Technology Innovation Network. Netværket har til formål at udforske forsknings- og innovationsmuligheder i samarbejde mellem danske og indiske…

Nyt kort skaber overblik over det danske marked for CCUS

Det danske marked for fangst, lagring og genanvendelse af CO2 – CCUS - udvikler sig ekstremt hurtigt. Teknologisk Institut har udviklet et nyt interaktivt kort, der giver virksomheder og organisationer et overblik, der gør det let for den…

Temadag: AQAP-certificering og dens betydning for virksomheder i forsvarsindustrien

“Allied Quality Assurance Publications”, også kaldet AQAP, udgør et sæt standarder udviklet af NATO, der sikrer høj kvalitet for virksomheder og organisationer, der er involveret i forsvars- og sikkerhedsrelaterede aktiviteter. Ved denne…

Nyt dansk forskningscenter skal undersøge, hvordan vådområder kan bekæmpe global klimaforandring

DHI er en del af et nyt dansk forskningscenter, der over de næste seks år skal opbygge mere viden om, hvordan vådområder kan reducere udledningen og øge optagelsen af drivhusgasser.

Cirkulær løsning: Genanvendelse af vindmøllevinger

Unikt vindmølleprojekt mellem forskning, industri og Teknologisk Institut har ført til udviklingen af banebrydende teknologi, der gør det muligt at genanvende epoxybaserede vindmøllevinger.

Særlige SMV-tilbud

Hvilke muligheder har SMV´er for at indgå i innovationstilbud med GTS-institutterne med (delvis) ekstern finansiering? Det kan du nu få et overblik over på GTS-hjemmesiden.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk