Bæredygtighed

Grøn omstilling – en bæredygtig verden

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Bæredygtighed

Bæredygtighed og grøn omstilling står højt på dagsordenen i Danmark og resten af verden. Herhjemme er der sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2020 og et klimaneutralt samfund i 2050. Men hvordan realiserer vi de gode intentioner? Det er ikke nemt, men heller ikke umuligt, hvis alle relevante aktører trækker i samme retning.

GTS-institutterne har i flere årtier arbejdet med grønne løsninger. Det betyder, at institutterne allerede i dag kan tilbyde både teknologiske specialistkompetencer samt test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter på området. Herudover arbejder institutterne løbende på at hjemtage og udvikle nye relevante grønne teknologier. Men der er brug for, at både GTS – og andre – gør endnu mere. Derfor er bæredygtighed og grøn omstilling en del af GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • GTS-institutterne spiller en endnu mere fremtrædende rolle ift. at understøtte en grøn og bæredygtig omstilling af dansk erhvervsliv.
  • danske indsatser kobler til relevante internationale initiativer og partnere, der udbreder og skalerer danske løsninger.

Det skal ske ved ved at:

  • opbygge den nødvendige kapacitet af viden, faciliteter og services bl.a. med afsæt i de omfattende resultatkontraktindsatser med Uddannelses – og forskningsministeriet.
  • arbejde for en stærk position i de missionsdrevne partnerskaber, så GTS-kompetencer kommer yderligere i spil til gavn for flere virksomheder.
  • arbejde for, at test-, demonstrations – og testfaciliteter bliver tænkt med i relevante udspil og grønne indsatser.
  • arbejde for, at endnu flere virksomheder indgår i et grønt innovationssamarbejde med GTS-institutterne og dermed får gavn af den kapacitet, der er opbygget hos institutterne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et mere grønt og bæredygtigt Danmark.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

 

Bæredygtighed står højt på dagsordenen i Danmark. Der er sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2020 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Men hvordan realiserer vi de gode intentioner? Det gør vi ved at give dansk erhvervsliv de bedste forudsætninger for at omsætte de gode idéer til markedsklare l sninger.

GTS-institutterne har i flere årtier arbejdet med grønne løsninger. Det betyder, at institutterne allerede i dag kan tilbyde både teknologiske specialistkompetencer samt test- og udviklingsfaciliteter på området. Herudover arbejder GTS-institutterne løbende på at hjemtage og udvikle nye relevante grønne teknologier.

Herunder finder du diverse materialer, der giver et indblik i GTS-institutternes bidrag til bæredygtighed.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til bæredygtighed

MADE Årsdag: Vejen til fremtidens produktion

Onsdag d. 17. maj afholdes MADE Årsdag 2023, hvor du vil kunne opleve state-of-the-art viden, der styrker og fremtidssikrer både store og små virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed.

Betons cirkulære potentiale

Beton er blandt de største affaldsfraktioner i Danmark. Men hvordan kan beton bedst indgå i den cirkulære økonomi og hvornår er klimapotentialet størst i forhold til håndtering af materialet, når det bliver til affald?

Omstilling til nye energikilder stiller krav til nye overflader

Virksomheders stigende anvendelse af nye energikilder, som fx brint og metanol, stiller nye krav til motorernes overflader. Nye belægninger kan være med til at løse udfordringerne.

Biodiversitet har stort økonomisk potentiale

En ny rapport fastslår, at der findes et stort økonomisk potentiale i biodiversitet for det danske erhvervsliv. En række virksomheder er allerede godt i gang med at sætte biodiversitet på den strategiske dagsorden.

Næste: Skure af genbrugsmaterialer bringer cirkulær økonomi ind i byggeriet

Virksomheden Næste producerer højkvalitetsskure ud af genbrugsmaterialer og slår hermed et slag for den cirkulære økonomi. Virksomheden har samarbejdet med Teknologisk Institut, fordi ”det var her, der fandtes viden fra øverste hylde om,…

Dansk selskab vil gøre den globale spildevandssektor klimaneutral

GTS-instituttet DHI og Aarhus Vand A/S står bag initiativet Utilizero, der hjælper spildevandsselskaber med at reducere drivhusgasudledning og energiforbrug ud fra bl.a. løsninger til automatiseret processtyring.

Ønsker du mere
information, kontakt:

Ragner Heldt Nielsen
Direktør

Tlf: (+45) 16 26 26
Mail: rhn@gts-net.dk