Bæredygtighed

Grøn omstilling – en bæredygtig verden

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Bæredygtighed

Bæredygtighed og grøn omstilling står højt på dagsordenen i Danmark og resten af verden. Herhjemme er der sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050. Men hvordan realiserer vi de gode intentioner? Det er ikke nemt, men heller ikke umuligt, hvis alle relevante aktører trækker i samme retning.

GTS-institutterne har i flere årtier arbejdet med grønne løsninger. Det betyder, at institutterne allerede i dag kan tilbyde både teknologiske specialistkompetencer samt test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter på området. Herudover arbejder institutterne løbende på at hjemtage og udvikle nye relevante grønne teknologier. Men der er brug for, at både GTS – og andre – gør endnu mere. Derfor er bæredygtighed og grøn omstilling en del af GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • GTS-institutterne spiller en endnu mere fremtrædende rolle ift. at understøtte en grøn og bæredygtig omstilling af dansk erhvervsliv.
  • danske indsatser kobler til relevante internationale initiativer og partnere, der udbreder og skalerer danske løsninger.

Det skal ske ved ved at:

  • opbygge den nødvendige kapacitet af viden, faciliteter og services bl.a. med afsæt i de omfattende resultatkontraktindsatser med Uddannelses – og forskningsministeriet.
  • arbejde for en stærk position i de missionsdrevne partnerskaber, så GTS-kompetencer kommer yderligere i spil til gavn for flere virksomheder.
  • arbejde for, at test-, demonstrations – og testfaciliteter bliver tænkt med i relevante udspil og grønne indsatser.
  • arbejde for, at endnu flere virksomheder indgår i et grønt innovationssamarbejde med GTS-institutterne og dermed får gavn af den kapacitet, der er opbygget hos institutterne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et mere grønt og bæredygtigt Danmark.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Bæredygtighed står højt på dagsordenen i Danmark. Der er sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2020 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Men hvordan realiserer vi de gode intentioner? Det gør vi ved at give dansk erhvervsliv de bedste forudsætninger for at omsætte de gode idéer til markedsklare l sninger.

GTS-institutterne har i flere årtier arbejdet med grønne løsninger. Det betyder, at institutterne allerede i dag kan tilbyde både teknologiske specialistkompetencer samt test- og udviklingsfaciliteter på området. Herudover arbejder GTS-institutterne løbende på at hjemtage og udvikle nye relevante grønne teknologier.

Herunder finder du diverse materialer, der giver et indblik i GTS-institutternes bidrag til bæredygtighed.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til bæredygtighed

GTS-institut projektleder i nyt partnerskab om genanvendelse af plastaffald

Over halvdelen af alt plastaffald ender i dag i forbrændingsanlæg, fordi det ikke egner sig til genanvendelse. Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, sørge for, at beskidt og sammensat plastaffald kan genanvendes.

Bæredygtighedsindsats resulterer i betydelige energibesparelser på Københavns Rådhus

Hvordan energioptimerer man en fredet bygning uden at påvirke udseendet og de ansattes dagligdag? Det er lykkedes over al forventning på Københavns Rådhus og har tilmed givet økonomiske besparelser.

Electrochaea.dk designede og opførte et Power-to-Gas-anlæg med hjælp fra FORCE Technology

Hvordan vælger man de mest optimale materialer til et metan-pilotanlæg, og hvorfor virker nogle komponenter ikke som tiltænkt? Med svarene kan Electrochaea.dk fx stille krav til deres leverandører.

Teknologisk Institut bidrager til udviklingen af fossilfri ostevoks

Gennem to udviklingsprojekter har Teknologisk Institut hjulpet den danske virksomhed Procudan med at udvikle en ny ostevoks fremstillet af naturlige ingredienser, som potentielt halverer klimaaftrykket fra emballagen - den nye ostevoks…

Verdens første energi-ø testes hos DHI

Fredag den 13. oktober fik DHI besøg i Danmark af den belgiske energiminister, Tinne Van der Straeten, der kom for at se den store model af verdens første energi-ø, Princess Elisabeth Island, som DHI har bygget i virksomhedens…

MADE Materialekonferencen retter blikket mod genanvendelse og bæredygtighed

Hvordan kan nye avancerede produktionsmetoder og nye materialer mindske vores ressourceforbrug og optimere brugen af dem, vi har? Ved denne konference fortæller eksperter fra forsknings- og industriområdet om deres perspektiver og arbejde…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk