I de seneste 10 år, er antallet af skibsbrande steget. Med dette er der kommet et skærpet fokus på udfordringen ved fx batteribrande, men ingen interessenter kan løse problemet alene. DBI arbejder for at samle branchen og hæve sikkerhedsniveauet.

Antallet af skibsbrande har nået det højeste niveau i 10 år. Men nye regler og krav til brandsikringsniveauet skal koordineres og vedtages i den internationale maritime organisation IMO, og det tager både lang tid og betyder, at reglerne er et kompromis, der ofte er udtryk for laveste fællesnævner. Samtidig er det svært at pege på, hvem der skal gå forrest med forbedringer af brandsikkerheden.

Eksisterende brandstrategier utilstrækkelige

Det forklarer Thomas Davidsen, som er skibsingeniør og projektleder i DBI’s maritime team. Han uddyber med, at de eksisterende, godkendte brandstrategier som CO2-anlæg og sprinkleranlæg kan være utilstrækkelige, når nye godstyper som f.eks. produkter med litium-ionbatterier bryder i brand.

“Problemet vokser, når virkeligheden ude på det brændende skib ikke stemmer overens med de scenarier, som brandstrategien er baseret på. Det kan fx være, når besætningen af helt legitime årsager venter med at aktivere brandslukningsanlægget, eller når lasten indeholder litium-ionbatterier, som kræver en helt særlig håndtering i tilfælde af brand”, siger Thomas Davidsen.

Med en baggrund fra den danske maritime havarikommission har Thomas Davidsen set masser af eksempler på, at udstyr, planer og handlinger ikke har været tilpasset eller tilstrækkelige i den konkrete situation, men han understreger, at det ER svært at tage højde for alle tænkelige kombinationer, når man taler brand på skibe.

DBI vil samle branchen om højere brandsikkerhed

Det er her, DBI i kraft af sin status som uafhængigt GTS-institut kan bidrage. DBI har tidligere vist, hvordan det lykkedes at samle flere rederier og den Danske Maritime Fond om projektet ELBAS, der undersøgte brande i elbiler til søs. På samme måde har DBI stået i spidsen for et konsortium med Bureau Veritas, det svenske teknologiinstitut RISE, Syddansk Universitet og Odense Maritime Technology, der i projektet CARGOSAFE er kommet med anbefalinger til, hvordan brandsikkerheden på containerskibe kan forbedres.

“Den helt oplagte løsning er at arbejde med retningslinjerne på IMO-niveau. Så bliver spillepladen ens for alle, og vi ved, at aktørerne er villige til at gå endog meget langt med sikkerhed og innovation, men også, at de ønsker sig en level playing field, så de kan bevare deres konkurrenceevne. Vi i DBI bistår gerne med at bringe branchen sammen om at finde de bedste løsninger, der både er effektive og økonomisk attraktive”, siger Thomas Davidsen.

Læs mere her

Foto: Nilantha Ilangamuwa / unsplash.com