Automatisering og robotter bliver en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen. GTS-institut peger på en række teknologier og funktionaliteter, som bliver afgørende for, at robotter kan gøre en forskel på hospitaler.

Det er de færreste som er i tvivl om, at der bliver løbet med høj hast på landets hospitaler. Behovet for automationsløsninger er stort, så der kan frigives personale til mere pleje og omsorg.

Fem afgørende faktorer

Robotspecialist Kasper Camillus Jeppesen fra Teknologisk Institut ser i denne artikel nærmere på nogle af de teknologier, som kan være katalysator for optaget af aflastende robotter i sundhedssektoren.

Fælles for de fleste af de fremhævede teknologier er forbindelsen til begrebet Human-Robot Interaction (HRI) – et multidisciplinært felt, som kredser om interaktionen mellem mennesker og robotter og inddrager områder som robotteknologi, kunstig intelligens, design og psykologi.

Vejen til flere automatiseringsløsninger på hospitaler banes af teknologier, som gør robotter i stand til at:

  • 1) Forstå omgivelser
  • 2) Kommunikere intentioner
  • 3) Overholde sociale normer
  • 4) Styres uden berøring
  • 5) Bevæge sig sikkert

I denne korte video kan du høre Kasper Camillus Jeppesen fortælle mere om de fem teknologier, der kan bidrage til, at der kommer flere robotter på hospitalerne.

Du kan læse mere om teknologierne i den fulde artikel her

Foto: Teknologisk Institut