Ny undersøgelse viser, at kommunerne ser velfærdsteknologi som et vigtigt indsatsområde. Men der er nogle barriere, der afholder kommunerne fra at indføre de nye teknologier. Det gælder fx økonomi og den praktiske brug af velfærdsteknologi.

Teknologisk Institut, CareNet og Danish.Care står bag undersøgelsen, der viser, at selv om et klart flertal af de danske kommuner mener, at velfærdsteknologi er vigtig for at kunne fastholde fremtidens kommunale velfærdsniveau, så vurderer knapt halvdelen (46,8 procent) af kommunernes fagfolk også, at den praktiske indførsel af velfærdsteknologi kun er indfriet i mindre grad i forhold til det potentielle udbytte.

Mere end 61 procent af de adspurgte kommuner mener, at velfærdsteknologi er vigtigt for at fastholde velfærdsniveauet.

Velfærdsteknologi kan for eksempel være løftestole til personer, der har brug for hjælp til at rejse sig efter at være faldet, eller spiseredskaber til borgere med funktionsnedsættelse.

Vigtigt indsatsområde

“Ud fra undersøgelsen kan vi se, at kommunerne ser velfærdsteknologi som et vigtigt indsatsområde, der bidrager til at øge borgernes livskvalitet og skabe økonomiske besparelser. Men undersøgelsen viser også, at der er et stort behov for at yde en ekstra indsats for at bane vejen for, at potentialet i de velfærdsteknologiske løsninger indfries og kan komme borgere, personale og samfundet til gavn. Derfor er det nødvendigt at der gøres en indsats”, siger Troels Oliver Vilms Pedersen, der er programchef hos Teknologisk Institut og næstformand hos Danish.Care.

Ifølge undersøgelsen mener 57,5 procent af de adspurgte kommuner, at den praktiske brug af velfærdsteknologi er den største barriere, når det handler om at indfri potentialerne inden for velfærdsteknologi. 40 procent peger på økonomi som den største barriere, mens 38,8 procent peger på accept af teknologien hos medarbejderne som den største barriere.

Efteruddannelse

Troels Oliver Vilms Pedersen peger blandt andet på efteruddannelse som en løsning på de konkrete problemer.

“Efteruddannelse af de dygtige folk, som allerede gør et fantastisk arbejde i den danske hjemmepleje og på plejehjem, kan være med til at øge deres kendskab til teknologierne og på den måde gøre dem tryggere ved at anvende dem. Vi har tidligere set, at indkøbt velfærdsteknologi samler støv, fordi personalet ikke kan bruge det”, siger Troels Oliver Vilms Pedersen.

“Derudover er det nødvenligt, at kommunerne analyserer de totale omkostninger forbundet med de forskellige valg af, hvordan og hvilken hjælp man giver ældre bruges til at skabe et bedre overblik over økonomien, forbundet med velfærdsteknologi”, tilføjer han.

Læs mere og hent undersøgelsen her

Foto: Teknologisk Institut