Biodiversitet skal ikke være lillebror til klimaet – og når politikerne ser på, hvordan de grønne ambitioner bedst kan realiseres, så skal der ikke kun være fokus på de store virksomheder, men i højere grad på SMV’erne. Det var et par af de budskaber, som ordførere fra henholdsvis Alternativet og Socialdemokratiet kunne tage med sig hjem fra GTS-debatter på folkemødet.

Hvordan bygger vi en motorvej til de gode ideer?

Er det et problem, at der er meget fokus på skriftlighed og akademisk tilgang i vores innovationssystem, når man skal søge midler? spurgte Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, ifm. denne debat, som GTS holdt sammen med Innovationsfonden og ATV. Nogle af de største danske erhvervssucceser er trods alt etableret af smede og andre med en håndværksmæssig baggrund, påpegede han.

Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal, var meget på linje med budskabet fra Mads Váczy Kragh. Aktører skal møde virksomheder der, hvor de er, så de hurtigt kan se den konkrete værdi i et samarbejde om innovation.

Udviklingen i landbruget er (heller) ikke højpandet og avanceret – fx vurderes projekter i promille-fondene af andre landmænd. Det sikrer, at man mødes i øjenhøjde, fortalte Morten Boje Hviid, chef for bæredygtighed i Landbrug & Fødevarer.

Malte Larsen, erhvervsordfører i Socialdemokratiet, lagde vægt på behovet for at skabe langsigtede rammer for udvikling af grønne løsninger fremfor hele tiden at lave tingene om. Det er det bedste politikerne kan gøre. Han påpegede også, at vi ikke skal have virksomheder på støtten, men skabe gode rammer for grøn innovation.

Dorte Martinsen, direktør i SMV360grader, fremførte, at vi skal tænke de unge ind i ”innovation”. De skal drive forretningerne videre, og er ikke så bange for at gå i gang og afprøve ny teknologi.

Skal Danmark være et førende testland for grønne løsninger?

Anders Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke og Petersen, pegede i denne debat på, at bygherrer selv skal skubbe på ift. grøn omstilling. Men samtidigt er det nødvendigt, at de oplever en efterspørgsel efter løsningerne. Desuden skal GTS via deres testfaciliteter gøre det muligt at gå fra de gode grønne ideer til virkelighed.

Det er korrekt, at man ikke kan have en erhvervsmæssig styrkeposition uden samtidig at have førende testfaciliteter. Det gælder naturligvis også, når det handler om at opbygge en grøn førerposition. Det kræver yderligere fokus, og at der investeres i nye testfaciliteter, slog Henrik Hassing, teknisk chef, FORCE Technology, fast.

Mikael Bay Hansen, sekretariatschef i Dansk Metal, var på linje med dette. Ifølge ham er det vigtigt, at især SMV-segmentet har adgang til stærke eksterne kompetencer i form af viden og ikke mindst testfaciliteter hos bl.a. GTS. Derfor er testfaciliteter også et fokusområde for Forskningsalliancen.

For Anne Paulin, klimaordfører for Socialdemokratiet, er uddannelse i tekniske kompetencer et vigtigt element i at understøtte grøn innovation. Manglen på menneskelige ressourcer kan nemlig blive en kæmpe barriere ift. at realisere de politiske ambitioner. Anne Paulin fortalte, at der var flere ting, hun kunne tage med hjem fra debatten. Men især var hun blevet opmærksom på, at der politisk bør være et større fokus på de små og mellemstore virksomheder, idet der kan være en tendens til, at politikerne især er optagede af de store virksomheder, når det drejer sig om den grønne omstilling.

Lia Leffland, direktør i ATV, sluttede debatten af med at opfordre publikum til at tjekke den forholdsvis nye database for danske testfaciliteter ud – den finder du her

Havvind eller fisk: Hvordan kombinerer vi bæredygtig udvikling og biodiversitet?

Professor Karen Timmermann, DTU Aqua, lagde ikke fingrene imellem: Når vi bygger havvind, har det altid konsekvenser for biodiversiteten. Det betyder ikke, at vi skal holde os fra at bygge havvind, det betyder bare, at vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi går i gang.

Liselotte Hohwy, direktør i Tænketanken Hav, argumenterede også for nødvendigheden af at sikre, at den måde, vi bruger havet på, sker på en bæredygtig måde med respekt for dyre- og planteliv.

Biodiversitet skal ikke længere være klimaets lillebror, slog Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet, fast til denne debat. Det må nemlig ikke være sådan, at når vi gør noget godt for klimaet, så er det skidt for miljøet. Derfor er det vigtigt at inddrage data og videnskab, når det handler om at sikre biodiversitet ifm. byggeri på havet.

Naturen er uforudsigelig, men det er muligt at udvikle metoder, der kan måle begrebet biodiversitet, så vi kan bruge denne viden, når vi bygger på havet til gavn for miljøet, understregede Anders Chr. Erichsen, RK Area manager, DHI.

Vi skal naturligvis tænke os om og bruge den viden, der findes, men vi skal ikke blive så nervøse, at vi ikke tør komme i gang med at opbygge havvind, for det er et centralt element i at levere på de danske klimaambitioner, sagde Filip Engel, Sustainability Public Affairs & Branding, Ørsted. Og så er det vigtigt, at byggeriet ikke bare skal være billigt, men at der også stilles krav til effekten på det omgivende miljø, understregede han.

Kan Power-to-X blive et nyt dansk eksporteventyr?

Politisk har vi meget store forventninger til PtX, og jeg er meget nysgerrig på mulighederne – og så vil jeg også gerne høre jeres risikoanalyse, sagde Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet.

Det er med PtX, som dengang vi gik fra konventionel mælk til økologisk – efterspørgslen og interessen er enorm, sagde Knud Erik Andersen, CEO i European Energy A/S. Han slog også fast, at da kemi spiller en rolle ift. PtX er sikkerhed et helt centralt element i teknologien. De mennesker, der skal bo ved siden af de nye anlæg, skal kunne føle sig helt trygge ved det.

Derfor er standarder helt afgørende, fastslog Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard. Samtidig er det vigtigt at samle kræfterne på tværs af værdikæden, så vi kan komme fra snak til handling og hurtigere ud af stepperne.

Vi er stærke på maritim teknologi i Danmark, og vi skal huske at have fokus på energieffektivitet, var et af budskaberne fra Cecilie Lykkegaard, vicedirektør i Danske Maritime. Hun pegede også på behovet for at fritage PtX-brændsler for afgifter for at accelerere udviklingen af teknologien.

Afslutningsvis takkede Torsten Gejl for de mange gode input, som han ville tage med hjem i det politiske maskinrum på Christiansborg.

Folkets opfindelser igennem 50 år

Det er lige i folkemødets ånd, at folkets ideer møder markedet og kan udvikle sig til en eksportsucces, sagde Nikolaj Ilsted Bech, sektionsleder i Opfinderrådgivningen, mens han viste nogle af de største opfindelser fra de sidste 50 år frem. Det gjaldt bl.a. et hjælpemiddel, der kan bruges til at rejse en person, der er faldet, op fra gulvet, uden det belaster sundhedspersonalet.

Kom og prøv at navigere et skib med 3D-briller

I vores telt ”Tech på toppen” var det også muligt at teste, hvad det kræver at blive kaptajn på et af verdens største havvindinstallationsskibe. FORCE Technology havde medbragt sin ”state of the art” XR/3D skibssimulator, og med den var det muligt at prøve at sejle et af verdens største havvindinstallationsskibe ud af Rønne Havn. Det var Jan Michelsen, Head of Department, Simulation, Ports & Training, FORCE Technology, der stod for denne aktivitet.