Teknologisk Institut og DBI har indgået et samarbejde om en række aktiviteter relateret til lette ventilerede bygningsfacader. Første tiltag er gennemførelse af to temadage om lette ventilerede facadesystemer.

Design af facader har udviklet sig til at være en højt specialiseret disciplin på tværs af mange forskellige kompetencer. Æstetik, bygbarhed, ressourceforbrug, pris, holdbarhed, varmeisolering, brand, lysindfald osv. skal optimeres, dokumenteres og gå op i en højere enhed.

Velkendte og velafprøvede løsninger udfordres af erkendelsen af at design skal tage højde for alle tre ben i bæredygtighedstankegangen. Specielt udviklingen i retning af cirkulær tilgang til ressourcer afføder helt nye problemstillinger omkring evaluering og dokumentation af ydeevne.

For at understøtte den tværdisciplinære tilgang har Teknologisk Institut og DBI indgået et samarbejde om en række aktiviteter relateret til lette ventilerede bygningsfacader.

Første tiltag er gennemførelse af to temadage om lette ventilerede facadesystemer. Den første temadag tager udgangspunkt i de brandtekniske udfordringer, mens den anden tager udgangspunkt i luft- og vandtæthed samt fugt og varmeisolering.

De to temadage afholdes den 6. og 12. november 2019 og målgruppen er alle der interesserer sig for lette ventilerede facadesystemer.

Praktisk info

Temadagen om brandtekniske udfordringer afholdes den 6. november fra 11.30-16.00 hos DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre.

Temadagen om luft– og vandtæthed samt fugt og varmeisolering afholdes den 12. november fra 12-16 på Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus, bygning 21.

Læs mere

Foto: Teknologisk Institut