En ny analyse viser en markant stigning af patenter til praktisk udnyttelse af den nye, grønne energiteknologi, Power-to-X. Analysen er gennemført af Teknologisk Institut i samråd med et partnerskab af fire danske GTS-institutter: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut.

Verden over sker der en markant stigning i antallet af patenter inden for Power-to-X, altså teknologier til omdannelse af grøn strøm fra vindmøller og solceller til grønne brændsler som brint, fly-brændstof, methanol, e-diesel og lignende. Det viser en ny patentanalyse, Power-to-X – et teknologiområde i vækst. Analysen, udført af Teknologisk Institut, omfatter mere end 30.000 aktuelle, betydende patenter indenfor Power-to-X.

Private, vestlige virksomheder dominerer ifølge analysen innovation og den kommercielle udnyttelse af nye, grønne energiteknologier inden for Power-to-X. Men samtidig er antallet af nye patenter kraftigt stigende i Kina. Her er er det forskningsinstitutioner, som står bag teknologiudviklingen.

Ifølge analysen er Danmark set i forhold til sin størrelse godt med i denne teknologiske udvikling, så uden at være teknologiførende rummer det gode kommercielle og eksportmæssige perspektiver.

Adgang til nyeste viden og teknologi

Den globale aktivitet overstiger dog langt den danske aktivitet. Derfor vurderes det, at det er nødvendigt for danske aktører at holde forbindelsen til udenlandske udviklingsmiljøer og leverandører for at sikre adgang til nyeste viden og teknologi.

“Der udtages løbende patenter inden for Power-to-X over hele verden. Der er store udfordringer ved implementering og opskalering af teknologien samtidig med at anlæggene er økonomisk attraktive og energimæssigt optimale. Her kan Danmark opnå en international styrkeposition”, siger direktør David Tveit, Teknologiske institut.

Kortlægningen af de globale teknologitrends er gennemført af Teknologisk Institut i samråd med et partnerskab af fire danske GTS-institutter: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut. Alle GTS-institutterne er strategiske leverandører af praksisnære teknologiske løsninger og adgang til test- og pilotfaciliteter i omstillingen til Power-to-X.

Læs hele pressemeddelelsen her