Det er vigtigt for trafiksikkerheden, at bilisterne kan orientere sig på den mørke og våde vejbane ved hjælp af vejstriberne. Det stiller store krav til vejstribernes kvalitet. FORCE Technology har mange års erfaring med måling af lys og retrorefleksion.

Vejstribeleverandøren Geveko Markings går meget op i kvaliteten af vejmarkeringer og sørger for, at deres produkter lever op til de gældende standarder og krav.

”Standarderne er essentielle for Geveko og hele grundlaget for vores forretning. Specielt EN 1436 er en vigtig standard for os at følge med i”, siger Toni Ogemark, Product Line Director hos Geveko Markings, som deltager i europæiske og internationale standardiseringsudvalg.

Standarden DS/EN 1436 for ’Vejafmærkningsmateriale’ indeholder funktionskrav til vejstriber og målemetoder til at vurdere, hvor godt vejstriberne fungerer.

Måling af vejstribers synlighed

DELTA, som er en del af FORCE Technology, har mange års erfaring med måling af lys og retrorefleksion. Lys- og optikspecialisterne ligger inde med faglig viden om, hvordan vejstriber og vejskilte fungerer, og hvordan man bedst måler deres performance – en viden, som kommer i spil i deres standardiseringsarbejde.

I det nationale og europæiske standardiseringsarbejde, som DELTA deltager i, er de med til at vurdere og skrive indholdet i måletekniske standarder, som måleapparaterne til vejstriber skal måle efter. De følger også standardiseringsarbejdet i ASTM International, som udgiver amerikanske standarder, der bliver brugt i store dele af verden.

”Det er vigtigt, at DELTA deltager i standardiseringsarbejdet for vejstribers performance, så de har ajourført viden om standarder og måleteknik på området og kan videregive viden til kunderne om korrekt måling af vejstribers synlighed,” fortæller Toni Ogemark.

Blandt DELTA’s kunder er der mange lokale vejmyndigheder, som står for sikkerheden og vedligeholdelsen af vejnettet – herunder vejstriberne.

Selvkørende biler giver nye behov

I takt med stigningen i antallet af selvkørende biler, lastbiler og busser på vejnettet, er der et øget behov for kvalitetssikring af vejstriberne. Køretøjerne styres automatisk med input fra sensorer, som aflæser vejstriberne og vejens forløb, og styresystemet er dybt afhængigt af at kunne se vejstriberne – ellers fungerer systemet ikke. Derfor er der vigtigt, at vejstriberne er synlige og af god kvalitet.

Aktuelt arbejdes der i standardiseringsudvalgene på at udforme standarder, som tager højde for denne nye teknologi.

Læs mere i denne artikel