En ny rapport om maritim transport af CO2 viser, at danske shippingvirksomheder kan drage fordel af at first movers til at satse på CO2-transport. Det kræver dog, at der bl.a. sker en hurtig etablering af CCUS-projekter.

Rapporten, der er udarbejdet af Teknologisk Institut og Maersk Broker Advisory Services, konkluderer, at first-movers på området for skibstransport af CO2 kan sikre sig attraktive andele af et kommende marked. Det kræver dog lange kontrakter og hurtig etablering af CCUS-projekter i både Danmark og andre Nordsø-lande.

”Værdikæderne i forbindelse med fangst, lagring og anvendelse af CO2 er stadig under opbygning, og den maritime transport af CO2 forventes at kunne få stor betydning i denne. Det skyldes, at det teknisk set er relativt uproblematisk at transportere CO2, og at skibe er en fleksibel transportform, som er velegnet at anvende, for eksempel i områder hvor det ikke kan betale sig at etablere rørledninger til transport af CO2”, siger centerchef Jacob Ask Hansen fra Teknologisk Institut.

”Med de stigende CO2-afgifter, både i Danmark og resten af Europa, begynder det så småt at give kommerciel mening at fange og lagre CO2 fra de industrianlæg der har de største udledninger. Vi ser derfor et stort potentiale for vores kunder i at være med til at fremme den grønne omstilling ved at finde og indgå i dialog med projekter, hvor man kan tilbyde sin ekspertise i at bygge og operere skibe til at transportere CO2”, udtaler Daniel Cáceres Larsen, Head of Energy Transition hos Maersk Broker Advisory Services.

Hovedbudskaber fra rapporten

I rapporten har Teknologisk Institut gennem interviews med nøglepersoner inden for CCUS i Danmark og omkringliggende lande afdækket eksisterende erfaring med transportveje for CO2 og forventningerne til den fremtidige udvikling.

Arbejdet er mundet ud i en række hovedbudskaber, hvoraf de vigtigste er:

Maritim transport er fleksibelt og kosteffektivt

  • Maritim transport er en billig og relativt fleksibel måde at fragte CO2 fra udleder til lagerfacilitet og kan spille en stor rolle i etableringen af en effektiv CCUS-værdikæde i Nordsøen. Det er dog nødvendigt med yderligere infrastruktur, såsom infrastruktur på land, tankvogne, pipelines og havnefaciliteter for at muliggøre maritim transport af CO2
  • Prisen for maritim transport er en lille del af den samlede omkostning på tværs af værdikæden, hvoraf fangst udgør den største del af prisen. Både fangst og transportdelen forventes at kunne reduceres signifikant ved skala og modenhed af projekter.

Det kræver lange kontrakter og CCUS-projekter for at høste gevinsterne

  • Der er endnu ikke tilgængelige skibe klar til at transportere CO2, og de bygges eller finansieres kun, hvis rederne kan sikre sig lange kontrakter. Derfor vil markedet frem mod 2030 være baseret på lange kontrakter mellem præ-definerede fangst- og lagringsfaciliteter.
  • Danske aktører er på nuværende tidspunkt blandt ”first-movers”, men hvis de skal have en fordel af at være det, kræver det, at de danske CCUS-projekter etableres så hurtigt som muligt og helst før vores naboer i Nordsøen.
  • På den længere bane, efter 2030, vil det kræve større skala og flere lokationer for fangst, lagring og anvendelse, hvis et marked for maritim CO2-transport skal etableres. Mange nuværende shippingvirksomheder vil have kompetencerne til at spille en rolle i dette marked, hvilket kan lede til et mindre attraktivt marked med stor priskonkurrence.

Download rapporten her

Rapporten ”Maritim transport af CO2” er frit tilgængelig og kan downloades her.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Teknologisk Institut og Maersk Broker Advisory Services med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut