Danmark har brug for flere nye forskningsbaserede virksomheder. Men hvordan kommer man fra forskning til den markedsklare løsning? Et tæt samarbejde med GTS kan bane vejen fortæller Mads Brink Laursen, CEO i TRD Surfaces.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

”Virksomhedens første to år gik med forskning. De næste to år gik med at markedsmodne teknologien og med at få valideret vores overflade. Nu er vores løsning på markedet, og de første kunder er i hus. Næste skridt er opskalering”, fortæller Mads Brink Laursen.

TRD Surfaces er grundlagt i 2014 og udspringer af et forskermiljø på DTU. Efter mere end fire års intenst udviklingsarbejde er virksomheden nu på markedet med nye slidstærke og korrosionsbestandige overflader til stålemner som fx ventiler og dyser.

Som opstartsvirksomhed har det været vigtigt at samarbejde med både universiteter og GTS. I de første leveår var der et tæt samarbejde med DTU. Men da det begyndte at handle om at markedsmodne teknologien, kom GTS på banen.

”Universiteter er primært optagede af at udvikle viden. Deres hovedfokus er på, om resultaterne kan publiceres. Det er derfor super relevant at samarbejde med dem, når der er noget, man vil udforske. Derimod interesserer de sig mindre for den kommercielle del”, fortæller Mads Brink Laursen og forsætter:

”Når man er kommet videre og har udviklet teknologien, og skal markedsmodne den, så skal du ud på et GTS-institut som fx FORCE Technology. De har fokus på at få teknologien i anvendelse i industrien. De er gode til at teste igen og igen, indtil det virker. På den måde udfylder GTS og universiteter to forskellige roller for mig som virksomhed”.

Når teknologien skal markedsmodnes er det en fordel at indlede et samarbejde med et GTS-institut, siger Mads Brink Laursen, TRD Surfaces.

Afgørende med adgang til eksterne testfaciliteter

I arbejdet med at gøre teknologien markedsklar har FORCE Technology stået for at opstille diverse tests, som herefter er gennemført i tæt samarbejde med Mads Brink Laursen. Her var han imponeret over FORCE Technologys evner til at teste under alle mulige ekstreme miljøer.

”Når vi fx overfladebehandler metalliske emner, så påvirker vi det med bl.a. varme, og her kan stålet ændre sig. FORCE Technology hjælper med at afdække, hvad der sker. De har undersøgt egenskaber og testet under ekstreme miljøer. Det har bidraget med viden om, hvilke komponenter og anvendelser vi skal fokusere på. De har lavet en slags detektivarbejde: Hvorfor er den her dyse brudt ned? Hvorfor kommer der de her slidmønstre? Den slags analyser er de super gode til.”

Derfor slår Mads Brink Laursen fast, at det er afgørende for en lille virksomhed at have adgang til eksterne testfaciliteter, som dem der er opbygget på GTS-institutterne.

”Der er ingen små virksomheder, der på egen hånd kan sætte tests op, der koster flere millioner kr. i udstyr. Derfor er det godt og helt uundværligt at have GTS til at gøre det for en. Typisk er der meget lange beslutningsprocesser i de store virksomheder, hvilket gør livet svært for SMV’er. Ved at have testet en lang række parametre på forhånd med GTS, kan vi afkorte disse beslutningsprocesser betydeligt”.

En håndfuld danske kunder

TRD Surfaces har sat de første komponenter i produktion og sælger til en håndfuld danske kunder. Det gælder bl.a. Haldor Topsøe A/S og MAN Energy Solutions, der har været med til at validere teknologien. Men det tager lang tid at etablere og opbygge en kundekreds, og selv om virksomheden er ved at være selvfinansierede, skal den have fat i langt flere kunder. Derfor er opgaven nu at opskalere og overbevise endnu flere om, at den ny overfladeteknologi er bedre end konkurrenternes. Her betyder det tætte samarbejde med FORCE Technology også noget.

”Når man er en spæd virksomhed, bliver man mødt med en vis skepsis i forhold til, om det nu også fungerer. Vores kunder skal være trygge ved at anvende teknologien i deres maskiner. Derfor har vi brugt FORCE Technology til at validere teknologien. Det giver en blåstempling af, at teknologien kan det, vi siger, den kan”, fortæller Mads Brink Laursen.

Som led i at udbrede kendskabet til den nye teknologi bruges en stor del af arbejdstiden i projekter eller netværk med mulighed for at knytte virksomhedskontakter. TRD Surfaces har bl.a. været tilknyttet Fast Track og været involveret i opstarten af FACT-lab.

”Der er en række kerneaktører i branchen, og vi kender nu de fleste af dem. FORCE Technology har været gode til at invitere mig med i forskellige netværk og som oplægsholder til temadage m.m. Det er en fordel, at FORCE Technology så gerne vil SMV-segmentet. For det åbner døre til nye samarbejdspartnere og kunder”, siger Mads Brink Laursen.

En løsning der holder

I en verden, hvor alt for mange ting bliver designet til at gå hurtigt i stykker, ønsker TRD Surfaces at lave en løsning, der holder. Hvis virksomhedens kunder undgår nedetid i produktionen, så har det meget at sige for energiforbruget. Det glæder Mads Brink Laursen, der fortæller, at virksomheden har et mål om at være med i flere grønne løsninger.

”Meget af vores arbejde handler om industrikomponenter. Men vi vil også gerne med i nogle samarbejder, som er med til at skabe en bæredygtig fremtid. Haldor Topsøe arbejder fx på at bruge bæredygtige energikilder til at producere grønne brændstoffer, som man kan bruge i industrien i stedet for at brænde kul af. Her indgår vi i projektet og kan dermed få en afgørende rolle i at lave strøm om til fx brint”.

Fakta

TRD Surfaces er udsprunget af et forskermiljø på DTU i 2014. Virksomheden har udviklet et pulver, der bruges til at skabe en slidstærk overflade på stål og rustfrit stål. Processen foregår i en industriovn, hvor overfladen skabes ved at varme stålemnerne op til 800-1000 grader. Metoden øger både slidstyrken og korrosionsbestandigheden. Venturefunding sikrede de første to års udviklingsarbejde og efterfølgende er virksomhedens finansiering sikret gennem private investorer. Virksomheden har i dag en håndfuld medarbejdere, men ambitionen er at vokse til mindst 20 medarbejdere i de kommende 3-4 år.

Læs mere om virksomheden her

Læs mere om FORCE Technology her

En samlet indgang til GTS test- og udviklingsfaciliteter

Vil du have et overblik over GTS-faciliteter, så tjek hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk

Foto: TRD Surfaces

Performanceregnskab for GTS

Denne artikel har været bragt i en kortere version i publikationen “Performanceregnskab for GTS-institutterne 2020”, som du kan hente her