Vi har netop udgivet årets performancetal for GTS. Tallene viser, at GTS-institutterne på de fleste parametre er tilbage på niveauet fra før corona. Med en stigning i omsætning og i antallet af kunder var 2021 et fornuftigt år set med GTS-briller.

GTS-institutterne har som mange andre været igennem nogle svære år med corona-pandemien, der især gav sig udslag i faldende aktiviteter i 2020. Men nu ser det ud til, at institutterne nærmer sig niveauet fra før corona. Den samlede omsætning var i 2021 på 3.618, hvilket er en stigning på 3,4 pct. i forhold til 2020. I 2021 havde GTS-institutterne tilsammen 24.157 kunder, og det er en stigning på 2 pct. ift. året før.

Der er også for alvor kommer gang i GTS-institutternes kursusaktiviteter. Fra 2020 til 2021 var der en stigning i antallet af kursuskunder på 7 pct., i antallet af afholdte kurser på 18. pct. og en stigning i antallet af kursister på 35 pct.

”Årets tal viser, at ny teknologisk viden kommer ud til endnu flere. Med mere end 55.000 kursister er niveauet det højeste i fem år, ja måske nogensinde. Det hænger formentligt sammen med, at de fysiske kurser er vendt tilbage samtidig med, at onlinekurser og webinarer er fastholdt efter corona. Det har vist sig, at denne metode til videnformidling passer godt til mange mennesker, og derfor efterspørges”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter:

”Men det er også positivt at se, at GTS-institutterne efter et dyk i en række nøgletal i 2020 nu ser ud til at være tilbage på sporet med en fremgang i omsætning og kundetal. Det er væsentligt for GTS at være til gavn for bredden af dansk erhvervsliv og sætte de teknologiske kompetencer i spil i så mange virksomheder som muligt – ikke mindst de danske SMV’er. Hvis de politiske ambitioner om en grøn omstilling skal realiseres, skal vi have endnu flere SMV’er i gang med grøn innovation, og i GTS er vi med til at understøtte, at det sker i praksis. Dette arbejde skal intensiveres i de kommende år”.

Udvalgte tal fra 2021

  • Samlet omsætning: 3.618 mio. kr.
  • Dansk kommerciel omsætning: 1.400 mio. kr.
  • FoU-omsætning: 603 mio. kr.
  • Danske kunder: 24.156
  • Udenlandske kunder: 6.800
  • FoU-samarbejde med virksomheder: 1.483
  • Samarbejde med forskningsinstitutioner: 1.093
  • Danske FoU-projekter: 429

Nyt slankere performanceregnskab

Vi har i år valgt at omlægge GTS-performanceregnskabet til et mere kortfattet format med fokus på udvalgte nøgletal for GTS-institutterne. Nøgletallene er suppleret af en mindre figurtekst. Hvis du er ude efter gode virksomhedscases, nyt om udviklingsprojekter, faciliteter m.m. kan du læse om dette på vores hjemmeside, hvor nyheder og artikler løbende bliver publiceret.

Hent publikationen her

Tal om GTS findes kun i en digital version og kan downloades her