Ny rapport fra IDCK München giver et indblik i, hvordan universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder med stor succes indgår i nye samarbejdsformer, der bringer dem tættere sammen.

I Sydtyskland indgår universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder med stor succes i nye samarbejdsformer, som indebærer, at virksomheder rykker helt ind på et forskningscampus. ICDK Münchens nye rapport giver inspiration til, hvordan de sydtyske erfaringer kan bringes i spil i Danmark.

Et tæt samarbejde mellem forskning og industri skaber fundament for udvikling af innovative teknologier, der kan bidrage til løsning af morgendagens samfundsmæssige udfordringer og sikre fremdrift i den grønne omstilling. Her er test- og demonstrationsfaciliteter, og hvordan disse bedst bringes i spil i sådanne samarbejder, et vigtigt emne, særligt på områder, hvor teknisk innovation involverer prototyping og test i stor skala.

Derfor har Innovation Centre Denmark München undersøgt nærmere, hvordan sydtyske aktører fra forskning og industri sammen har organiseret sig for at skabe gode rammer for langvarige innovationspartnerskaber med udgangspunkt i testfaciliteter.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut og dykker bl.a. ned i trends i det sydtyske innovationsøkosystem inden for test- og demonstrationsfaciliteter samt konkrete politiske initiativer, som styrker den dertilhørende innovationsinfrastruktur.

Du kan læse mere og hente rapporten hos UFM her

Vil du vide mere, så kontakt Leif Henrik Jakobsen på lhjn@teknologisk.dk eller +45 72 20 26 74