I denne uge fremsætter regeringen et lovforslag, der fastsætter dansk normaltid til at følge den koordinerede universaltid (UTC). Det er godt nyt for de brancher, der er dybt afhængige af en fælles nøjagtig tidsangivelse. Det gælder fx flytrafikken og elforsyningsnetværk

Det nye lovforslag betyder, at Danmark d. 26. marts 2023 kl. 02.00 overgår til UTC-tid. Det sker som et af de sidste lande i verden. Dermed bliver en dansk lov fra 1893 om tidens bestemmelse lagt i graven.

”Behovet for en nøjagtig og synkroniseret tidsangivelse bliver kun mere vigtig i fremtiden. Derfor fremsætter vi en nyt lovforslag om dansk normaltid, der passer til vores anvendelse af tid i dag, så vi kan få styr på tiden i Danmark”, siger transportminister Thomas Danielsen i den forbindelse.

DFM har gjort klar til, at Danmark kan overgå til den nye tid. De har nemlig indkøbt og indkørt Danmarks første atomur, som nu er direkte koblet op på den internationale tid (UTC).

”Med en dansk tid, som følger UTC, etableres et væsentligt juridisk grundlag for at styrke Danmarks infrastruktur, idet synkronisering inden for fremtidens mere komplekse kommunikations-, IT- og energinet kræver en meget mere nøjagtig tidsangivelse. Samtidigt understøttes dansk forskning inden for områder, der afhænger af nøjagtig tid, herunder de stadigt vigtigere kvanteteknologier. Vi ser også overgangen til UTC som et led i fortsat dansk fokus på IT-sikkerhed”, udtaler DFM’s direktør Michael Kjær.

DFMs arbejde med en dansk tidsreference er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan læse mere her

Foto: DFM