Torsdag d. 1. september afholdes et opstartsmøde om MADE’s produktionsnetværk: Kvalitets- og proceskontrol i produktionen. Her kan du få indblik i de nyeste teknologier inden for kvalitetssikring og kontrol af processer.

Bliv inspireret af andre

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder deres viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2022/2023 planlægges fire fysiske netværksmøder med temaer som automatisk dataopsamling og behandling, kvalitetskontrols-teknologier som vision og røntgen samt møde om AI og maskinlæring i praksis. Som deltager er det muligt at få indflydelse på netværkets temaer.

Netværket vil også være en mulighed for at få sparring fra de øvrige netværksdeltagere ved at dele erfaringer og hjælpe hinanden videre.

Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at indføre automatisk kvalitets- og proceskontrol i produktionen. Teknologileverandører kan efter aftale tilknyttes netværket, hvor de kan bidrage til møderne fx i form af indlæg og fremvisning af teknologi.

Der planlægges virksomhedsbesøg ved Rose Holm og MEC ApS, der har erfaring i kvalitetskontrol og anvender systemer som vision og AI til at opnå ensartet kvalitet på deres fabrik.

Info

Tidspunkt: Torsdag d. 1. september, Kl. 10:00 – 13:00

Sted: Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut – Forskerparken 10 F, 5230 Odense M – Mødelokale 2.1

Pris: Det er gratis at deltage i arrangementet

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her