En ’kunstig lunge’ – EquiLung – kan potentielt løse det velkendte problem med indtrængning af fugt og vand i udendørsprodukter. Løsningen er ved at blive testet i praksis.

Når et ’tæt’ apparat (dvs. et apparat med høj IP-klasse) udsættes for temperaturændringer, ændres trykket inde i apparatet tilsvarende. Ved lavere temperaturer vil trykket i apparatet være lavere end omgivelsernes tryk, mens det ved højere temperaturer vil være højere.

En hurtig afkøling af apparatet kan fx ske under regnvejr, vask med en højtryksrenser eller ved almindelige døgnvariationer i temperaturen.

Trykreduktion kan skabe indtrængning af vand og luft

Afkøling og den resulterende trykreduktion giver anledning til følgende typiske problemer:

  • Indtrængning af flydende vand igennem pakninger, kabler og kabelgennemføringer. Ses normalt som større dråber eller ansamlinger af vand, der forsvinder langsomt efter åbning af apparatet.
  • Indtrængning af fugtig luft (med vand på gasform, dvs. vanddamp) igennem pakninger, kabler og kabelgennemføringer. Ses normalt som et fint kondenslag, der hurtigt forsvinder efter åbning af apparatet.

EquiLung – en mulig løsning på vej

FORCE Technology arbejder på en løsning, der skal kunne forhindre både indtrængning af flydende vand og fugtig luft ved trykændringer. Løsningen kalder vi for EquiLung (Equipment Lung).

EquiLung er en del af FORCE Technology’s projekt for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ’Længe leve produkter og materialer’. Projektet handler grundlæggende om at sikre mere bæredygtige produkter med længere og kendt levetid.

Læs en artikel om arbejdet her

Foto: FORCE Technology