Vejsektordagene er en specialmesse målrettet aktørerne i den danske vejsektor. Du kan også være med – enten som udstiller eller besøgende – når messen afholdes for første gang den 22.-23. maj 2019 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Formålet med Vejsektordagene er at bidrage til, at vejinfrastrukturen udvikler sig i takt med et øget behov for mobilitet og fremkommelighed, som til stadighed er udfordret af påvirkningerne fra trafikken og miljøet.

Særligt vil man til Vejsektordagene derfor have fokus på løsninger i forbindelse med klimatilpasning, bæredygtighed og bedre bymiljøer.

Vejsektordagene, som arrangeres i samarbejde med brancheforeningen Sikre Veje, omfatter en udstilling, hvor omdrejningspunkterne vil være vejteknik, trafiksikkerhed, vejafvanding med mere. Eksempelvis vil Vejdirektoratet også fremvise deres seneste målebil, ligesom der også vil være åbent hus i Teknologisk Instituts nye asfaltlaboratorium som ligger i tilknytning til udstillingsområdet.

Ved siden af udstillingen vil Vejsektordagene også byde på en lille konference med inviterede indlæg. Konferenceindlæggene vil bl.a. omhandle trafikstøj, sikkerhed ved vejarbejder, kommunale vejes tilstand samt Sund og Bælts langsigtede vedligeholdelsesstrategier.

Skal du være udstiller?

Det er gratis at besøge Vejsektordagene. Hvis I imidlertid ønsker at deltage som udstiller og dermed have mulighed for at arrangere spændende faglige events, eksempelvis for at demonstrere jeres produkter og udstyr, kan i også nå det endnu.

Ring til Hanne Kjær Jørgensen på tlf: 72 20 22 87 eller Bjarne Schmidt på tlf: 4572 20 35 26, hvis du vil reservere en stand. Der er 10% rabat til medlemmer af Sikre Veje.

Du kan læse mere om messen og tilmelde dig her