Pas på indeklimaet, når hele familien er samlet hele døgnet derhjemme, lyder opfordringer fra indeklimaeksperter på Teknologisk Institut.

Når boligerne for tiden omdannes til også at være kontor, skole og daginstitution kan det give udfordringer for indeklimaet. De fleste vil i første omgang – med mange beboere hjemme hele døgnet – opleve, at luften indendørs bliver for fugtig. Men samtidig kan den tørre vinterluft udendørs ved udluftning gøre luften indendørs for tør. Derfor opfordrer indeklimaeksperter fra Teknologisk Institut til at man holder nøje øje med indeklimaet.

”Luften skal skiftes ud løbende. Bygningsreglementet siger som udgangspunkt minimum en halv gang i timen, men i mange boliger – særligt de lidt ældre, som ikke har egentlige ventilationsanlæg – sker det i praksis i mindre omfang. Når vi så er hjemme allesammen, bliver det nødvendigt at lufte ud; ofte meget mere, end vi er vant til”, siger forretningsleder og ingeniør Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut.

To liter vand i døgnet

Derfor er rådet, at man er ekstra opmærksom på luftkvaliteten indendørs, når boligen bruges mere. Sektionsleder Thor Hansen, der til daglig arbejder med indeklima og sunde bygninger, påpeger, at en person afgiver ca. to liter vand i døgnet. Derfor er der risiko for, at luftfugtigheden indendørs vil stige og skabe grobund for vækst af fx skimmelsvampe.

”Det er ikke noget, man skal være bange for. Men vores råd er, at man er mere opmærksom på at lufte ud, bruge emhætten, lukke døren til badeværelset, når man bader, og så videre. De små ting har større betydning nu, hvor vi bruger vores bygninger anderledes”, siger Thor Hansen.

Betydning for hygiejnen

Særligt om vinteren, kan udluftning af boligen dog give en anden udfordring; at luften indendørs kan blive for tør. Resultatet kan blive mere statisk elektricitet og udtørring af fx slimhinderne. Den optimale relative luftfugtighed i boligen er mellem 40 og 50 procent – og op til 60 procent i sensommeren.

”Erfaringer fra hospitalsverdenen viser, at den relative luftfugtighed har betydning for hygiejnen og derved for den potentielle smittespredning. Hvis man nyser, så udsender man en sky af dråber, som kan indeholde smitte. Studier viser, at når luftfugtigheden er under 30 procent relativ luftfugtighed vil bakterier og vira fra nys blive i luften og svæve frit rundt i længere tid”, siger forretningsleder og ingeniør Kristian Vielwerth.

Han tilråder, at folk bruger en fugtmåler til at holde øje med fugtigheden indendørs. Fugtmålere kan købes både som enkeltstående målere af luftens indhold af fugt og som smarte fugtmålere, som tilføjer målinger af CO2, temperatur mv. og sender målingerne videre til fx en smartphone.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

 

Foto: Unsplash