3D betonprint, klimakammer til test af store komponenter og fysiske forsøg i dybvandsbassin, det er blot tre eksempler på faciliter, du finder beskrivelser af i kategorien ”Byggeri og anlæg” på ny GTS-hjemmeside.

Vil du gerne have et overblik over den teknologiske infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv? Og mere specifikt inden for byggeri og anlæg? Så er der mulighed for det, hvis du besøger databasen teknologiskinfrastruktur.dk

34 forskellige facilitetsbeskrivelser er pt. lagt op under kategorien ”byggeri og anlæg” og flere beskrivelser bliver lagt på i den kommende tid, fx når nye faciliteter åbnes.

Læs fx mere om ”Virkelighedstro tests af sikringsløsninger”, der beskriver DBI’s sikringstekniske testfaciliteter, hvor fysiske sikringsløsninger af enhver art kan testes med virkelighedstro metoder. De virkelighedstro tests kan anvendes af sikringsansvarlige, der vil undersøge, om forskellige løsninger i forskellige kombinationer lever op til deres krav i forhold til den risiko, de skal minimere. Dermed opnår de sikringsansvarlige en forståelse for modstandskraften i de valgte kombinationer og får en reel gennembrudstid for løsningerne. Læs mere her

Mere end 100 beskrivelser

Samlet set er der på nuværende tidspunkt lagt 113 beskrivelser op af GTS-infrastruktur inden for kategorierne:

Byggeri og anlæg

Energi

Digitale teknologier

Klima og miljø

Materialeteknologi

Produktionsteknologi

Serviceinnovation

Sundhed og fødevarer

Transport

Gå til forsiden af hjemmesiden her

Foto: FORCE Technology. Klimakammer til test af store komponenter.