Regnskabet giver en status på udviklingen i 2019. Det blev et år fyldt med spændende aktiviteter, der bidrager til dansk innovation, vækst og arbejdspladser med fokus på den grønne omstilling.

”Vi har stor effekt ud af at samarbejde med GTS-institutterne. Vi rykker os et kvantespring hver gang”, fortæller Dorte Zacho Martinsen, CEO i BM Silo, i en af de fem virksomhedscases, der er med i årets performanceregnskab. Du kan også læse om:

  • Aalborg Portland, der bruger udviklingsfaciliteter hos Teknologisk Institut til gearing af deres egen kapacitet. Det er bl.a. sket ifm. et forsknings- og udviklingssamarbejde om klimavenlig beton.
  • Rådgivningsvirksomheden Exigo A/S, der i samarbejde med Alexandra Instituttet har udviklet en digital løsning til byggeriet.
  • TRD Surfaces, som har brugt testfaciliteter hos FORCE Technology til at komme på markedet med en ny materialeteknologi, der bruges på stålemner som fx ventiler og dyser.
  • Eller hvordan Lundbeckfonden Emerge bruger Bioneer faciliteter og kompetencer som en form for videnbank for de biotekiværksættere, som fonden investerer i. Det bidrager til, at gode idéer kan omsættes til succesfulde produkter til glæde for patienter.

Den grønne omstilling

Når vi skal genstarte dansk økonomi efter corona-krisen er den grønne omstilling af erhvervsliv og samfund vejen ud af krisen. Her handler det om at skabe de bedste forudsætninger for grøn innovation. Derfor er det overordnede tema i årets performanceregnskab den grønne omstilling.

Læs om, hvordan GTS bidrager til udvikling af ny grøn viden og teknologi samt opbygger test- og udviklingsfaciliteter. Du gælder bl.a. et projekt, hvor DHI og Alexandra Instituttet er i gang med at udvikle en ny digital løsning til vandmiljø og vandsystemer. Eller et forsøgsanlæg opbygget af Teknologisk Institut, hvor fødevareindustrien kan udvikle, optimere og teste nye grønne fødevarer.

I regnskabet er der også en introduktion til GTS-institutterne, og du kan læse om samspillet med dansk erhvervsliv.

To-delt regnskab

Som noget nyt består performanceregnskabet af to dele:

  • En trykt rapport, der giver en status på GTS-aktiviteter og fokus på den værdi, der skabes i erhvervsliv og samfund. Rapporten kan bestilles som en trykt version eller downloades her
  • Rapporten ”Årets tal 2020” med de samlede figurer og tal for GTS med en gennemgang af udviklingen i tallene i de sidste fem år. Denne rapport kan kun downloades – og det kan du gøre her

Hvis du gerne vil have tilsendt den trykte version, så kan du bestille den ved at sende en mail med adresse og antal til: info@gts-net.dk