DHI

Kontakt DHI

DHI

DHI fremmer viden, teknologisk udvikling og kompetenceopbygning inden for vand og miljø

 • Telefon: (+45) 45 16 92 00
 • Fax: (+45) 45 16 92 92
 • Web: www.dhi.dk
 • E-mail: dhi@dhigroup.com

Adresser

Nøgletal for DHI i 2020

 • Omsætning, mio. kr.: 820
 • Dansk omsætning, mio. kr.: 185
 • FoU-indsats, mio. kr.: 93
 • Resultatkontraker, mio. kr.: 37
 • Medarbejdere: 990

DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Vores mål er at fremme viden, teknologisk udvikling og kompetenceopbygning inden for vand og miljø og at dele vores viden globalt med kunder, partnere og hele samfundet. Vi stræber efter at løse udfordringer inden for vand og miljø over hele verden.

Vi tilbyder en bred vifte af rådgivningsydelser, modelleringsværktøjer, kemiske og biologiske laboratorier, fysiske modelforsøgsfaciliteter samt feltopmålinger og moniteringsprogrammer. DHI har på verdensplan mere end 1.000 ansatte.

DHI’s kompetencer

 • Akvakultur og Landbrug
 • Energi
 • Klimaforandringer og oversvømmelser
 • Kyst og Hav
 • Overfaldevand og grundvand
 • Vand i byer
 • Industriel produktion og teknologi
 • Produktsikkerhed og miljø
 • Miljø og økosystemer
 • Software til vandressourcer (herunder marin, urban og industriel vandanvendelse)

Eksempler på opgaver løst af DHI

 • Effektiv infrastruktur og samstyring
  Sikring af rammerne for integreret og forbedret infrastruktur gennem bedre integration af datahåndtering i samarbejde med Aarhus Vand.
 • Design af havvindmølleparker
  DHI hjælper verdens største udvikler af havvindmølleparker DONG Energy Wind Power A/S med etablering af præcise design og metocean-konditioner i Nordeuropa med henblik på at reducere tiden fra investeringsbeslutning til fremlæggelse af design tegninger betydeligt. Dermed hjælper DHI med at reducere prisen på produktion af grøn energi.
 • Optimering af marin infrastruktur og relaterede produkter
  Den lette adgang til DHI’s fysiske modelforsøgsfaciliteter har hjulpet adskillige danske kunder (incl. SMV’er) med optimering af deres produkter og marine infrastrukturer.
 • Forbedret håndtering af ballastvand
  DHI har udført typegodkendelsestest af ballastvandrenseanlæg for DESMI Ocean Guard A/S, der har opnået IMO typegodkendelse for det ene anlæg og forventes at få godkendelse for det andet anlæg i 2014.
 • Dimensionering af afløbssystemer
  Vi har udviklet et dimensioneringsværktøj til beregning af tryksatte afløbssystemer for Grundfos. Det bruges til hurtig og præcis beregning af fx pumpebestykning. DHI har kombineret MIKE URBAN og MIKE CUSTOMISED og udviklet nye interface komponenter.
 • Fødevaresikkerhed
  Safe Water for Food: Et Danida-finansieret projekt med fokus på forbedring af fødevaresikkerhed, også i forhold til ændringer som følge af klimaforandringer, i Ghana og Tanzania
 • Tilpasning til klimaforandringer
  Modellering af floder i Bangladesh – vi har bidraget til at sætte nye standarder for modellering af floder gennem udvikling af et omfattende system med flod og basinmodeller, der dækker hele Bangladesh.
 • Miljøbeskyttelse og vurdering af konsekvenser for miljøet
  Vi har arbejdet mere end 20 år med VVM’er over det meste af verden. Kunder i ind- og udland får igennem vores projekter adgang til vores globale ekspertise og erfaring inden for miljøbeskyttelse.