Fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2 (CCUS) er et centralt element i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. I en ny rapport går Teknologisk Institut i dybden med emnet, og præsenterer, hvilke danske virksomheder, der arbejder med CCUS.

CCUS er en nøgle til at reducere udledningen af drivhusgasser. CO2-opsamling, lagring og anvendelse (CCUS) er en vigtig løsning for at reducere udledningen af drivhusgasser både globalt og i Danmark og kan mindske udledningerne fra sektorer som affaldsforbrænding og cementproduktion, der ellers har svært ved at mindske klimabelastningen.

Både stat og virksomheder i Danmark investerer derfor massivt i at skabe en ny CCS-værdikæde, der kan fange og lagre mere end 3 millioner tons CO2 om året i 2030. Der investeres desuden i CCU og i at anvende CO2 til at producere syntetiske e-fuels gennem Power-to-X-teknologier, for derved at reducere udledningen af drivhusgasser fra industrien.

Kortlægning: 200 Virksomheder

I den nye rapport fremhæves det bl.a. at et stigende antal danske virksomheder og organisationer arbejder med CCUS.

Et led i Teknologisk Instituts arbejde med CCUS har været at skabe en kortlægning af, hvilke danske virksomheder, der arbejder med CCUS. Her påpeges et stærkt økosystem af virksomheder med relation til området.

“Teknologisk Institut har i sin kortlægning identificeret 200 virksomheder og organisationer, som arbejder med CCUS på den ene eller anden måde”, fremlægges det i rapporten.

Den nye virtuelle kortlægning af danske virksomheder, der arbejder med CCUS kommer som led i en stor tilstedeværelse på området hos Teknologisk Institut. GTS-instituttet tilbyder bl.a. testfaciliteter på området, samt strategisk rådgivning om CCUS-teknologier og forretningspotentialer.

Du kan læse mere om Teknologisk Institut og CCUS, samt opleve den nye virtuelle kortlægning her