Hanne Christensen, adm. dir. i FORCE Technology og Vejens borgmester Egon Fræhr har taget første spadestik til et nyt MEGA loop i Vejen til kalibrering af flowmålere. Den nye facilitet kan også bruges til at håndtere fremtidens grønnere brændstoffer fx via Power-to-X.

”Vores eksisterende loop i Vejen laver de mest præcise målinger i verden af, hvor mange kubikmeter gas, der løber gennem rørene. Derfor er faciliteten brugt af virksomheder fra hele verden”, fortæller Hanne Christensen, adm. dir. i FORCE Technology.

Virksomheder kan enten kalibrere nye målere, der skal tages i brug eller målere i drift, der skal rekalibreres. Derfor er det både producenter af gasmålere og dem, der bruger gasmålerne som fx gasselskaber og distributører, der bruger testfaciliteten. Faciliteten er til glæde for både små og store virksomheder.

Klar til test af Power-to-X

I dag bruges loopet til gasflow kalibrering, og det vil det nye anlæg også kunne. I flere store lande som fx Polen og Tyskland er man ved at overgå fra kul til naturgas, hvilket miljømæssigt set er et skridt i den rigtige retning. Men det kræver, at naturgasanlæg ikke lækker gas ud i atmosfæren pga. utætheder i rørene. Dermed sikrer FORCE Technology med sine præcise kalibreringer forsyningssikkerheden ved, at man lettere opdager eventuelle lækager og udslip og dermed undgår tab af naturgas, som både er skidt for klimaet og for pengepungen, fortæller Hanne Christensen.

”Et ekstra plus ved det nye loop er, at det kan håndtere brintblandinger, hvilket er en forudsætning for et Power-to-X- eventyr i Danmark. Vi arbejder på at styrke og udvikle Power-to-X i Danmark sammen med tre andre GTS-institutter. Det spiller godt sammen med vores ambition om at skabe positive teknologiske forandringer, der bringer samfundet i en mere bæredygtig retning”, fortæller Hanne Christensen.

Dobbelt så stort loop

Det nye MEGA loop bliver mere end dobbelt så stort som det eksisterende anlæg og bliver det største af sin art i verden. Allerede med det eksisterende anlæg er det muligt for virksomheder at følge deres test via remote overvågning, og den mulighed er yderligere indarbejdet i det nye anlæg. Men mange ønsker at overvåge test på stedet, og derfor vil det fortsat være muligt med det kommende anlæg.

Hanne Christensen fortæller, at teknologiudviklingen går så hurtigt, at det er nødvendigt løbende at foretage nye investeringer for at være på forkant af virksomhedernes behov. Og med det nye loop er der virkelig gravet dybt i lommerne. Med en investering på 65 mio. kr. er det nemlig den største enkeltinvestering i GTS-instituttets historie.
Formålet er både at fastholde instituttets position som verdensførende på området, men også at bygge et loop, der er klar til at teste fremtidens mere grønne teknologier.

Lokal vækst og arbejdspladser

En anden fordel ved investeringen er, at den skaber lokal vækst og arbejdspladser.

”Vi forventer, at investeringen skaber mindst 20 nye arbejdspladser alene i løbet af de kommende to år. Desuden bliver den indtjening, vi henter fra loopet geninvesteret i nye faciliteter og teknologikompetencer til gavn for dansk erhvervsliv”, siger Hanne Christensen.

Fakta

Bygningen bliver på cirka 1800 kvadratmeter og loopet bliver 55 m. langt og 15 m. bredt. Prisen kommer til at løbe op i 65 mio. kr. Faciliteten står klar i 2023.
Den nuværende facilitet arbejder på primærniveau og genererer sporbarhed ved at bidrage til udviklingen af den Europæiske Referencemeter i EuReGa samarbejdet, som giver den lavest mulige usikkerhed.

Det er både producenter af gasmålere og dem, der bruger gasmålerne som fx gasselskaber og distributører, der har glæde af FORCE Technologys testfaciliteter i Vejen.

Læs mere på FORCE Technologys hjemmeside

Læs mere om GTS-institutternes arbejder med Power-to-X her