En særligt udviklet LED-lampe med forskellige bølgelængder lys skal med Andreas Mogensen i rummet i 2023. GTS-institut har bidraget med tests af lampen for udvikleren SAGA Space Architects.

Når Andreas Mogensen i 2023 skal ud på sin anden rummission, bliver det med et lyspanel, der er testet af FORCE Technology. LED-lampen skal være den primære lyskilde i hans private sovekabine, og den udsender forskellige bølgelængder af lys på forskellige tidspunkter med det formål at forbedre hans søvnkvalitet markant gennem seks måneder.

Tests skal sikre at lampen lever op til krav

Lampen er udviklet af SAGA Space Architects, som bl.a. er kendt for deres Lunark habitat, der er et habitat, som kan foldes ud og huse astronauter under en månemission.

Det er udvikleren SAGA, der har bedt FORCE Technology om at hjælpe med at EMC-teste lyspanelet, så det lever op til alle krav fra ESA og NASA, inden det afleveres til ESA i midten af februar 2023 og sendes til den internationale rumstation i første uge af juni 2023.

FORCE Technology har gennemført de første tests af lyspanelet på sine faciliteter i Aarhus i december 2022 – cirka samtidig med, at SAGA også var på besøg hos NASA i Houston og få udført såkaldte power integration tests på panelet.

Forskningsprojekt med MIT

FORCE Technology bliver partner på projektet sammen med bl.a. DTU Fotonik, Yuji LED og Ingemann Components, der alle sponsorerer ydelser eller produkter til projektet. Der er tale om et forskningsprojekt, og MIT står for den medicinske del af databehandlingen efterfølgende, når SAGA skal finde ud af, om lyspanelet har gjort den forskel for Andreas Mogensens søvn, som det er designet til.

Du kan læse mere hos FORCE Technology her

Foto: Unsplash