Udfordringen for mange SMV’er er at få optimeret deres processer inhouse i forhold til digitalisering. Alexandra Instituttet har i projektet ‘Fra analog til digital produktion – the human factor’ hjulpet to virksomheder med at gå fra analog til digital i arbejdsprocesserne og med at spotte nye teknologier.

Projektet har både handlet om at optimere udnyttelsen af eksisterende systemer, men det har også handlet om at se på, hvordan man kan bruge nye teknologier som fx Virtual Reality (VR) og 3D-scanninger til at erstatte nuværende arbejdsprocesser.

Gennemgang af arbejdsrutiner hos Simas Filters

Den ene virksomhed er Simas Filters, der leverer filtre til bl.a. fødevarebranchen og den farmaceutiske industri. De har netop implementeret et nyt ERP-system og er i fuld gang med at gå fra analog til digital i deres arbejdsprocesser.

Selv om mange funktioner allerede håndteres digitalt i deres ERP-system, så er mange af de ’gamle’ rutiner fulgt med. Det betyder, at der stadig findes en del parallelsystemer i virksomheden, hvor det digitale ikke udnyttes optimalt.

Alexandra Instituttet har kørt en række processer med ledelse og medarbejdere, hvor man har set på dokumenter og arbejdsrutiner, der lige så godt kunne foregå digitalt. Samtidig har man lagt en plan for, hvordan man går fra analogt til digitalt mindset.

Det har ifølge Senior Concept Developer Gunnar Kramp fra Alexandra Instituttet handlet om at følge medarbejdernes rutiner og se på, hvad der fysisk ligger på deres skriveborde, som lige så godt kunne ligge digitalt. Der har samtidig været fokus på, at medarbejdere og ledelse skulle føle sig forankret i processen og se den som en naturlig videreudvikling af deres nuværende arbejdsrutiner.

“En væsentlig faktor er, at vi har at gøre med en virksomhed, hvor tingene fungerer godt i dag. Udfordringen er, at de her funktioner ikke dur i forhold til at skalere virksomheden. Det er en nøgleforudsætning, at mange af de her processer bliver digitaliseret, hvis virksomheden vil vækste. Ellers vil der være alt for stor risiko for, at der opstår fejlhåndtering af dokumenter, når virksomheden bliver større,” forklarer Gunnar Kramp.

Lauridsen A/S får viden om VR-teknologier

For Lauridsen A/S (LHI), der distribuerer produkter inden for afløbsteknik og brøndregulering, har det handlet om at tilegne sig viden inden for visualisering af produkter og Virtual Reality (VR).

Målet har været at se på, om teknologierne er så fremskredne, at virksomheden kan benytte dem til at supplere eller erstatte arbejdsopgaver og dermed reducere omkostningerne ved udvikling af nye produkter. De står fx overfor at skulle opdatere deres tegninger over støbeforme.

Du kan læse mere om deres omstilling her