Innovationsløft

Løft af danske virksomheders innovationsevne

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Innovationsløft

Corona-situationen har været hård for mange SMV’er, og samtidig stilles der nye krav til virksomheder i form af grøn omstilling og digitalisering. Der er med andre ord brug for at arbejde målrettet for, at endnu flere SMV’er får glæde af de tilbud, der findes i innovationssystemet.

GTS-systemets raison d’être er at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi i bredden af dansk erhvervsliv. Allerede i dag har GTS-institutterne årligt mere end 18.000 danske kunder. Men der findes innovationsparate virksomheder, som vi endnu ikke har samarbejdet med.

Derfor vil der i de kommende år været et styrket fokus på at øge GTS-bidraget til danske virksomheders innovations-indsats, så Danmark forbliver et konkurrencedygtigt land.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at sikre, at både bredden og toppen af dansk erhvervsliv har fået en mere effektiv adgang til “state-of-the-art” videnspartnere hos GTS-institutterne.
  • bedre dokumentation af GTS-indsatsers effekt.
  • bedre vilkår for at indgå i danske FoU-programmer.
  • dybere og længere innovationssamarbejder med SMV’ere samt en fordobling af innovationssamarbejder med danske SMV’er set ift. 2021.
  • et styrket samarbejde med Innovationsfonden og erhvervshuse.

Det skal ske ved at:

  • prioritere GTS-deltagelse i relevante SMV-programmer og indsatser – herunder sætte nye indsatser i gang målrettet de særlige behov, der er opstået ifm. coronakrisen.
  • kommunikere viden om GTS-tilbud til virksomheder i hele Danmark.
  • indgå i relevante politiske arbejdsgrupper som fx SMV:digital.
  • indgå et samarbejde med Innovationsfonden om ansættelse af Regionale Innovation Officers tilknyttet Erhvervshusene.
  • etablere erfaringsudveksling for ”best practice” i metoder og indsatser for innovationssamarbejder med SMV’er samt arbejde målrettet for at komme med i flere Innobooster samt andre projekter under Innovationsfonden. Desuden skal GTS spille en central rolle i klyngerne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et løft af Danmarks innovationsevne.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til innovationsløft

Nyudviklet sensorløsning for metanudslip skal gavne klima og økonomi

Hvert år fordamper 2,5 procent af det metan, der bliver produceret på danske biogasanlæg. Nu skal en ny metansensor advare om udslip, hvilket vil gavne både klimaet og økonomien.

Nyt innovationspartnerskab vil bidrage til en mere cirkulær tekstilindustri

Cirkularitet er et nøgleord i forsøget på at begrænse de miljømæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Dette er også tilfældet indenfor tekstilindustrien. Nu skal et nyoprettet innovationspartnerskab fremme den cirkulære omstilling i…

Løsning af problem med fugt i udendørsprodukter er på vej

En ’kunstig lunge’ – EquiLung – kan potentielt løse det velkendte problem med indtrængning af fugt og vand i udendørsprodukter. Løsningen er ved at blive testet i praksis.

Et samarbejde med DBI giver bedre omsætning

Konsulenthuset Incentive har udarbejdet en rapport, der vurderer DBI’s aktiviteter som GTS-institut. Konklusionen er klar: De virksomheder, der samarbejder med DBI, øger omsætningen 10-20 procent mere end sammenlignelige virksomheder, der…

Danske eksperter skal udvikle rumdragt til robotter

GTS-institut udvalgt af European Space Agency til at tage første skridt i udviklingen af et såkaldt smart skin til robotarme. Visionen er at bane vejen for flere robotter i rummet.

Vi skal satse bredt, for vi kan ikke forudsige, hvem der får succes!

Folkemødedebat: Danmark har brug for flere innovative virksomheder, der omsætter ny viden til konkurrencedygtige produkter og processer. Det var der bred enighed om, da GTS-foreningen holdt debat med temaet: Er innovation for alle.

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk