Innovationsløft

Løft af danske virksomheders innovationsevne

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Innovationsløft

Corona-situationen har været hård for mange SMV’er, og samtidig stilles der nye krav til virksomheder i form af grøn omstilling og digitalisering. Der er med andre ord brug for at arbejde målrettet for, at endnu flere SMV’er får glæde af de tilbud, der findes i innovationssystemet.

GTS-systemets raison d’être er at accelerere erhvervslivets anvendelse af ny viden og teknologi i bredden af dansk erhvervsliv. Allerede i dag har GTS-institutterne årligt mere end 18.000 danske kunder. Men der findes innovationsparate virksomheder, som vi endnu ikke har samarbejdet med.

Derfor vil der i de kommende år været et styrket fokus på at øge GTS-bidraget til danske virksomheders innovations-indsats, så Danmark forbliver et konkurrencedygtigt land.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for:

  • at sikre, at både bredden og toppen af dansk erhvervsliv har fået en mere effektiv adgang til “state-of-the-art” videnspartnere hos GTS-institutterne.
  • bedre dokumentation af GTS-indsatsers effekt.
  • bedre vilkår for at indgå i danske FoU-programmer.
  • dybere og længere innovationssamarbejder med SMV’ere samt en fordobling af innovationssamarbejder med danske SMV’er set ift. 2021.
  • et styrket samarbejde med Innovationsfonden og erhvervshuse.

Det skal ske ved at:

  • prioritere GTS-deltagelse i relevante SMV-programmer og indsatser – herunder sætte nye indsatser i gang målrettet de særlige behov, der er opstået ifm. coronakrisen.
  • kommunikere viden om GTS-tilbud til virksomheder i hele Danmark.
  • indgå i relevante politiske arbejdsgrupper som fx SMV:digital.
  • indgå et samarbejde med Innovationsfonden om ansættelse af Regionale Innovation Officers tilknyttet Erhvervshusene.
  • etablere erfaringsudveksling for ”best practice” i metoder og indsatser for innovationssamarbejder med SMV’er samt arbejde målrettet for at komme med i flere Innobooster samt andre projekter under Innovationsfonden. Desuden skal GTS spille en central rolle i klyngerne.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til et løft af Danmarks innovationsevne.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til innovationsløft

XVIVO’s Heart Tech: Test og dokumentation af livreddende medicinsk udstyr

Når det drejer sig om hjertetransplantationer, er tiden, hvor hjertet er uden for kroppen, afgørende. GTS-instituttet FORCE Technology har hjulpet XVIVO med tests og dokumentation af deres medicinske udstyr, der forlænger levetiden ved…

Genanvendelse og længere levetid: Vejen til cirkulær elektronikindustri

Blot 17% af alt elektronikaffald på verdensplan genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde. Dermed går værdifuldt materiale tabt, og det, som faktisk bliver indsamlet til genanvendelse, bliver det på baggrund af en proces, som kræver…

Innovationspartnerskabet CETEC modtager stor pris for cirkulær vindmølleløsning

Innovationspartnerskabet CETEC, som Teknologisk Institut har stået i spidsen for, har netop modtaget JEC World Innovation Award i Paris. Prisen fremhæver CETEC's bidrag til udviklingen af en banebrydende løsning for genanvendelse af brugte…

Norske iværksættere flytter til Danmark for at realisere robot-startup

To norske iværksættere og tidligere soldater er netop flyttet til Odense, efter at Odense Robotics StartUp Fund har bevilliget plads i Teknologisk Instituts eftertragtede robotinkubator. Her skal de videreudvikle deres robot, der hjælper…

Ny teknologi skal sikre genanvendelse af byggematerialer

Byggebranchen står i dag for 30 procent af CO2-udledningen i Danmark, og 35% af al affaldsproduktion stammer fra byggerier ifølge Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg. Nu skal en ny AI-løsning dog gøre det lettere at genbruge…

Tekstilprojekt opnår gode resultater i arbejdet for større genanvendelse af tøjaffald

Tekstilprojektet, ReSuit, har på tre år udviklet processer, der kan omdanne polyester i tøjaffald til nye råmaterialer og defineret nye standarder for fremtidens cirkulære tøjdesign. I projektet har man taget store skridt mod en mere…

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk