Forbrugerne efterlyser bedre smag og variation af plantebaserede alternativer til animalske fødevarer, viser ny forbrugerundersøgelse foretaget for Danish Food Innovation af Teknologisk Institut.

En helt ny forbrugeranalyse konkluderer, at plantebaserede alternativer til kød, mælk og ost ikke smager godt nok og ikke har nok variation. Derfor er det sværere at skære ned på de animalske fødevarer. I analysen, lavet af Teknologisk Institut for Danish Food Innovation, svarer næsten 80 pct. af deltagerne, at de har oplevet plantebaserede produkter, der ikke lever op til deres forventninger.

Samtidig rapporterer forbrugerne, at de gerne vil have et større forbrug af plantebaserede produkter. Tæt på 70 pct. af de forbrugere, som fortsat spiser kød, ønsker at skære ned på deres kødforbrug. Men vaner, manglen på inspiration og smagen er de vigtigste årsager til, at det ikke sker.

”Forbrugerne i denne analyse efterspørger mere variation i de plantebaserede produkter og produkter med forbedret smag og konsistens. Det er derfor nødvendigt at tænke i andre baner og lancere bedre produkter eller helt nye kategorier af plantebaserede produkter. Her kan videndeling og samarbejdsprojekter i innovationsnetværk være et vigtigt værktøj,” siger Innovation Manager Helle Vedel Friis, Danish Food Innovation.

Der kan ifølge undersøgelsen med fordel arbejdes med både råvarer, forarbejdningsmetoder og helt nye måltidsløsninger:

”Vi ved, fødevareindustrien er i fuld gang, men det hører med til billedet, at der skal yderligere fokus på nye råvarer, forarbejdningsmetoder, udvikling og test af smag og konsistens samt innovative måltidsløsninger,” siger centerchef Anne Louise Dannesboe Nielsen, Teknologisk Institut.

Fokus på tre områder

Forbrugerne i undersøgelsen pegede især på køderstatninger, plantedrik og ”plantebaseret ost” som de produkter, der kan forbedres.

Derfor er der ifølge Teknologisk Institut tre områder, som fødevareindustrien med fordel kan fokusere på i deres produktudvikling for at gøre det nemmere for forbrugerne at spise grønt: køderstatningsprodukter, mejeriprodukter samt fisk og æg.

I forbrugerundersøgelsen deltog 268 personer fordelt på 208 kvinder og 60 mænd samt fordelt over forskellige aldersgrupper. De deltagende forbrugere blev valgt ud fra dels deres motivation for at skære ned på deres kødforbrug dels en livsstil som vegetarer og veganere.

Vaner er ikke nok

I undersøgelsen svarede 42 pct. af de adspurgte forbrugere, at de spiser kød fire til seks gange om ugen. 22 pct. af de adspurgte forbrugere er veganere eller vegetarer. Forbrugerne blev spurgt, om de havde intention om at skære ned for deres kødforbrug, og det har næsten 70 pct. af de deltagende forbrugere. For en overvægt af forbrugerne var vaner omkring kødspisning grunden til ikke at reducere kødindtaget.

”Skal man nå den gruppe, skal der nye produkter til. Forbrugernes motivation for ikke at spise kød eller at spise mindre kød er i denne undersøgelse hovedsageligt baseret på hensyn til miljø/klima, sundhed og dyrevelfærd. Derudover nævnes også etik og pris. Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til disse faktorer i udviklingen af nye produkter og måltidsløsninger,” siger centerchef Anne Louise Dannesboe Nielsen, Teknologisk Institut.

Du kan læse den fulde artikel her

Foto: Teknologisk Institut