Nyt projekt vil gøre det nemmere for danske virksomheder at finde frem til relevante test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Det skal bl.a. ske via et digitalt kort over de faciliteter, der er tilgængelige for danske virksomheder hos primært GTS-institutter, universiteter, forsyningsselskaber og kommuner. GTS glæder sig over initiativet.

En bevilling på knap en mio. kr. fra Industriens Fond giver mulighed for en landsdækkende kortlægning af testfaciliteter. Det gælder både dem, der allerede findes – fx hos GTS-institutterne – og dem der bliver brug for i fremtiden

Det er Forskningsalliancen (Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Dansk Industri, Dansk Metal og Ingeniørforeningen IDA), der er initiativtager til kortlægningen. De fire aktører ser veludbyggede test- og demonstrationsanlæg som afgørende instrumenter til at styrke innovation og udvikling i danske virksomheder. Det gælder ikke mindst ift. den grønne omstilling.

Første kortlægning af faciliteter

Det er første gang, at der kommer et nationalt overblik over allerede eksisterende faciliteter, og hvor der samtidig kommer en systematisk afdækning af områder, hvor der er behov for at etablere nye. Et af delmålene i projektet er at etablere et digitalt danmarkskort, der gør det nemmere for virksomheder og forskere at finde frem til relevante test- og demonstrationsanlæg, der kan anvendes til at udvikle og teste nye produkter og services.

Om kortlægningen siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal:

“De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) spiller en særlig rolle i den digitale og grønne omstilling af industrien, og det er derfor vigtigt, at de indgår i kortlægningen. Det er blandt andet igennem GTS’erne, at vi sikrer, at ny forskning fra universiteterne og nye test- og demonstrationsmuligheder kommer ud af laboratorierne og ind i virksomhederne. Det er der, hvor det omdannes til smedesprog, og hvor det kan udmønte sig i konkrete produkter på virksomhedernes hylder.”

GTS: Super initiativ

I GTS er der stor glæde over det nye initiativ, der vil hjælpe virksomhederne med at få et samlet overblik over alle danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Det vil gøre det nemmere for virksomhederne at finde frem til de rette samarbejdspartnere.

GTS har allerede med hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk taget sit eget initiativ for at skabe overblik over GTS-faciliteter. Her er det muligt at læse om en stor del af de faciliteter, der er opbygget på GTS-institutterne, og som er til rådighed for virksomheder på kommerciel basis. Hjemmesiden bliver løbende udbygget med nye beskrivelser.

Fakta

Projektet forventes at gå i gang i ultimo august måned. Kortlægningen er planlagt til at være gennemført inden udgangen af 2021, og her vil den blive fremlagt på en afsluttende konference.

Læs mere om projektet på Industriens Fonds hjemmeside:

Danske testfaciliteter skal for første gang kortlægges

Foto: FORCE Technology