20 procent af danske virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål, viser undersøgelse fra Teknologisk Institut.

Langt hovedparten af danske virksomheder har taget initiativer mod øget bæredygtighed – hver femte virksomhed arbejder målrettet med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed. Det viser en undersøgelse blandt danske virksomheder lavet af Teknologisk Institut. Undersøgelsen viser samtidig, at de danske virksomheder, som arbejder med FN’s Verdensmål, mener, at de kan have store fordele af det.

Bæredygtig udvikling i virksomhedernes hverdag

FN’s 17 Verdensmål forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle samt anstændige jobs.

”Der har længe været konsensus om, at det er virksomhederne, der skal levere de nye løsninger, som kan understøtte en bæredygtig omstilling, og at de på den måde er afgørende for at nå i mål med Verdensmålene. Med undersøgelsen står vi med et billede af, hvordan og i hvilken grad Verdensmålene omsættes i danske virksomheder – og hvilken værdi virksomhederne selv vurderer, de får ud af at arbejde med Verdensmålene. Vi håber, at danske virksomheder kan bruge undersøgelsen til at danne sig et billede af, hvor udbredt arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed er blandt andre danske virksomheder,” siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

Hver femte virksomhed mener, det giver fordele

Undersøgelsen viser, at kun tre procent af danske virksomheder har et godt kendskab til FN’s Verdensmål, mens 33 procent har hørt om verdensmålene, men arbejder ikke med dem. 46 procent af virksomhederne har aldrig hørt om Verdensmålene.

Af de adspurgte virksomheder, som kender Verdensmålene, har fire ud af ti valgt at arbejde med dem. Heraf giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser. Motivationen for at arbejde med Verdensmålene er for 33 procent af virksomhederne, at Verdensmålene matcher virksomhedsværdierne, mens andre af virksomhederne er gået ind i at arbejde med Verdensmålene på grund af forventningen om fx en økonomisk gevinst, krav fra kunderne, eller fordi konkurrenterne arbejder med Verdensmålene.

Krav og forventninger fra kunderne vil blive afgørende

Ifølge undersøgelsen er en af de afgørende forskelle mellem de virksomheder, som arbejder med Verdensmål, og de, som arbejder med miljøforbedrende initiativer, i hvor høj grad virksomhederne er drevet af krav fra deres kunder. Her er det kun 14 procent af de virksomheder, der arbejder med Verdensmålene, som angiver grunden til at være krav fra kunderne. For de virksomheder, som planlægger miljøforbedrende indsatser de næste par år, er det 50 procent af virksomhederne, der i høj eller nogen grad oplever et krav fra kunderne.

Spørger man alle virksomhederne i undersøgelsen om, hvad der driver deres ambitioner ift. bæredygtighed, så er det hyppigst forekommende svar ”at leve op til de krav, kunderne stiller”.

”Jeg tror, vi vil se, at i takt med at kendskabet til Verdensmålene udbredes blandt virksomhederne, så vil efterspørgslen og kravene fra kunderne til virksomhederne ift. indsatser, som direkte er sat i relation til Verdensmåls-rammen, stige. Vi kan se, at en spydspids af de større og internationalt orienterede virksomheder har fordel af at bruge Verdensmålene som rammesætning for deres bæredygtighedsarbejde,” siger direktør Anne-Lise Høg Lejre.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Du kan hente rapporterne og læse dem her

Foto: Teknologisk Institut