Landbrug & Fødevarer har lanceret en ny forskningsstrategi for dansk landbrug. Heri lægger de op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer. GTS glæder sig over det nye udspil.

Dansk landbrug har en lang tradition for at investere i ny viden og i at få nyeste viden hurtig ud at virke i praksis. Det er bl.a. sket i regi af SEGES og ofte er forsknings- og udviklingsarbejdet foregået i et tæt samarbejde med universiteter og GTS-institutter.

Dette samarbejde om forskning og nye løsninger er vigtigere end nogensinde, mener Landbrug & Fødevarer.

”I disse år står vi foran nogle fælles udfordringer i samfundet, hvor vi gerne vil have en bæredygtig produktion med et lavt klimaaftryk, samtidig med at vi sikrer mad til en voksende verdensbefolkning. Vi har i Danmark allerede nogle unikke styrkepositioner på mange af disse områder, og dem ønsker vi at udbygge”, siger Anders Martin Klöcker, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

For at pushe dette arbejde yderligere har Landbrug & Fødevarer netop lanceret en fælles forskningsstrategi for landbruget og gartnerisektoren: ”Forskningsstrategi 2030 for dansk Landbrug: Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger”.

Strategien peger på, hvor og hvordan forskning og innovation kan styrkes for at skabe fortsat udvikling for dansk landbrug og for at finde løsninger på fælles udfordringer, som de blandt andet er beskrevet i FN’s Verdensmål.

Kræfterne skal samles

Målet med strategien er at skærpe fokus og samler kræfterne inden for forskning og udvikling.

Anders Martin Klöcker fremhæver klima, som et af de prioriterede områder i forskningsstrategien, hvor stærke løsninger kun kan findes i fællesskab mellem erhvervet, universiteterne, GTS-institutterne og staten.

”Klima er højt prioriteret i landbruget og i samfundet. Det er samtidig et område, hvor de løsninger, der virkelig kan flytte noget, kræver en massiv forskningsindsats på tværs”, siger Anders Martin Klöcker.

GTS-institutterne glæder sig over, at Landbrug & Fødevarer peger på behovet for et styrket samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og GTS-institutter, og at de anser det, som en forudsætning for at finde de rigtige løsninger på de udfordringer, Danmark står overfor.

”Der er brug for endnu mere forskning og innovation, hvis Danmark skal løse fx klimaudfordringerne. Derfor er det rigtig positivt, at Landbrug & Fødevarer i deres strategi kommer med bud på, hvordan det kan ske, og hvad det kræver. I GTS-institutterne er vi klar til mere samarbejde, og vi bakker op om den nye strategi”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Læs mere og hent strategien her

Foto: Teknologisk Institut