Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men kræver, at vi skaber de bedste betingelser for innovation i de danske virksomheder. Lykkes det, kan det blive en dansk konkurrencefordel på et globalt marked. Det var budskabet på folkemødedebat arrangeret af Innovationsfonden, ATV og GTS.

Anders Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke og Petersen A/S lagde op til debatten igennem et virkelighedsnært blik på de konkrete udfordringer, som byggebranchen står overfor i den grønne omstilling.

Et centralt element er her, at vi skal blive langt bedre til at udnytte og genanvende byggematerialer. Det kræver, at hele kæden spiller sammen fra byggemateriale, til byggeri til nedrivning og genbrug. I den omstillingsproces er det meget vigtigt med adgang til test- og demonstrationsfaciliteter hos bl.a. GTS samt mulighed for at kunne udvikle ny viden i forsknings- og udviklingsprojekter.

EU-midler skal være ekstra midler

Foto: Stinus Lindgreen, MF for Radikale Venstre, slog under debatten fast, at EU-midler ikke bør modregnes i 1 pct. målsætningen.

Grøn omstilling skal støttes igennem forskningsinvesteringer, men politikerne skal ikke detailstyre var budskabet fra Stinus Lindgreen, forskningsordfører – og ifølge ham selv heavy metal ordfører – for Radikale Venstre.

Desuden er det ifølge Stinus Lindgreen meget afgørende, at den 1 pct. af BNP, som skal investeres i offentlig forskning, bliver betragtet som et minimum, og han er positiv overfor, at Danmark skruer op for ambitionerne til 1,5 pct af BNP.

”Desuden er det tosset, at EU-midler bliver modregnet i 1 pct. målsætningen, det bør naturligvis være ekstra midler”, slog Stinus Lindgreen fast.

Grøn omstilling er mere end C02

Med udgangspunkt i en ny rapport fra ATV argumenterede Carsten Orth Gaarn-Larsen, ATV for, at den grønne omstilling handler om mere end en reduktion af C02. Den handler også om affald, cirkulær økonomi, vand m.m.

Pernille Rype fortalte, at den grønne omstilling fylder markant i de investeringer, som Innovationsfonden skal udmønte, og at de oplever, at det kan være lidt svært for virksomhederne at komme i gang, selv om de rigtig gerne vil den grønne omstilling.

Foto: Juan Farré lader sin håndflettede hat fra Panama gå rundt under folkemødet for at understrege, at grøn omstilling og bæredygtighed handler om mere end C02.

GTS: Husk også de kompetencer, der allerede er opbygget

Juan Farré, formand for GTS-bestyrelsen og adm. dir. Teknologisk Institut, understregede, at det er godt med de store missioner og fokus på at udvikle ny viden. Men vi skal også have fokus på, hvordan vi hurtigt skaber gode betingelser for, at SMV kan rykke på den grønne dagsorden. ”For mange SMVér er det de små revolutioner, der skaber resultater og får ting til at ske”.

GTS er klar til at understøtte, at den grønne omstilling rent faktisk sker:

”Det kan ske ved at bruge de kompetencer, der allerede er opbygget på GTS-institutterne i form af test- og demonstrationsfaciliteter og de tilknyttede specialistkompetencer”, sagde Juan Farré.

En dansk konkurrencefordel

Danmark skal gribe mulighederne i den grønne omstilling og omsætte dem til en dansk konkurrencefordel i et globalt marked. Det sagde Thomas Søby fra Dansk Metal. Han argumenterede samtidig for vigtigheden af, at efter- og videreuddannelse bliver et centralt element i den grønne omstilling.

Paneldeltagere

  • Stinus Lindgreen, forskningsordfører, Radikale Venstre
  • Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal
  • Anders Sørensen, bæredygtighedschef, Enemærke og Petersen A/S
  • Carsten Orth Gaarn-Larsen, næstformand, ATV’s Science & Engineering-komité, koncerndirektør, DTU
  • Pernille Rype, kommunikationschef, Innovationsfonden
  • Juan Farré, formand for GTS-bestyrelsen og adm. dir. Teknologisk Institut