Flere GTS-institutter har deltaget i en debat i Altinget om, hvorvidt en politisk styring af grøn forskning er fornuftig. Hvad mener GTS-institutterne? Vi har samlet indlæggene her.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har meldt ud, at de særlige grønne forskningsmidler skal uddeles mere målrettet og med en større grad af politisk styring end tidligere. Derfor har Altinget de seneste uger spurgt en række innovationsaktører om:

  • Hvorvidt det er muligt for politikere at udstikke en strategisk retning for forskningen uden at gå på kompromis med forskningsfriheden?
  • Hvor tæt kan politikerne gå på, og hvor konkrete kan de være?

Flere GTS-institutter var inviteret til at give deres svar på spørgsmålene – og herunder er der link til GTS-indlæggene i debatten.

Juan Farré, Adm. direktør, Teknologisk Institut

“Det er godt, at regeringen retter dele af forskningsmidlerne mod grønne løsninger. Men der er brug for en retning i udmøntningen og i fordelingen af midlerne”.

Læs hele indlægget ”En skarp grøn prioritering er nødvendig” her.

Carsten Damgaard, Forskningsdirektør, DBI 

“Vi har ikke den samme tid til at komme fra forskningside til anvendelig viden, når det handler om at lave grønne løsninger. Vi skal gentænke systemet, så erhvervslivet hurtigere får adgang til viden”.

Læs hele indlægget ”Erhvervslivet skal hurtigere kunne få nødvendig viden fra forskning” her.

Thomas Bech Hansen, Vice president, FORCE Technology

“Får vi ikke skabt en hurtigere vej fra forskningside til markedet, får vi heller ikke skabt en hurtig grøn omstilling, der kan afbøde klimaforandringerne”.

Læs indlægget ”Grøn forskningsmission kræver en hurtigere vej fra ide til marked” her.

Anders Kofod-Petersen, Director, Alexandra Instituttet København

“Øremærkede midler til grøn fokus kræver et langvarigt fokus, der betyder, at vi misser gevinsterne ved at implementere allerede kendte teknologier”.

Læs indlægget ”GTS-institut til politikerne: Vi kan omstille grønt med kendte teknologier” her.

Ole Lehrmann Madsen, Professor i datalogi, AU, ambassadør for Alexandra Instituttet og formand for ATV’s Digitale Vismandsråd

“Politikerne må gerne sætte en bred retning for forskning, men de skal lade forskere formulere og udvælge de konkrete projekter”.

Læs indlægget ”Politikere skal undgå at blande sig i udvælgelsen af forskningsprojekter” her.

Hele debatserien

Du kan få et overblik over samtlige indlæg i debatten her

Foto: FORCE Technology