Corona-nedlukningen har sat fart i danskernes trang til at udvikle nye løsninger. Dette har ført til en fordobling af opfindelser der sættes i produktion.

Samtidig med de månedlange Corona-nedlukninger – og den sænkning af aktivitet det har givet mange – har Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut set en markant stigning af henvendelser fra opfindsomme borgere.

Opfindelserne har været så gode, at det har ført til en fordobling af aftaler om nye opfindelser, som sættes i produktion i danske virksomheder. Det viser helt nye tal fra Opfinderrådgivningen.

”I 2020 har vi haft et ekstraordinært travlt år. Både hvad angår hvor mange borgere, der har henvendt sig med nye opfindelser og antallet af opfindelser, hvor det er lykkedes at lave licenskontrakter med danske virksomheder. Det ser ud til at Corona-nedlukningerne har haft en positiv effekt på borgernes opfindsomhed og deres tid og lyst til at gøre noget ved det,” siger lederen af Opfinderådgivningen, forretningsleder Nikolaj Ilsted Bech, Teknologisk Institut.

Markant flere henvendelser

I 2020 er Opfinderrådgivningen nået i mål med 25 kommercialiseringer af opfindelser, hvilket er dobbelt så mange som de normale 12-13 kommercialiseringer om året. Også antallet af henvendelser har været markant højere. I 2020 har Opfinderrådgivningen fået ca. 1.000 indkomne opfindelser mod normal ca. 700.

Særligt efteråret har været travlt. Alene i november måned henvendte 140 opfindere sig med gode idéer. Det er dobbelt så mange som i en gennemsnitlig måned, hvor Opfinderrådgivningen får godt 60 til 70 henvendelser.

”Mens meget har været lukket ned, så har danskernes opfindertrang og ønsket om at løse konkrete udfordringer blomstret op. Samtidig har vi også set, at selv om danske virksomheder har været pressede på mange fronter, har der stadig været stor interesse for se på nye muligheder i borgeropfindelser, vi er kommet med” siger Nikolaj Isted Bech.

Fra alle typer af borgere

Størstedelen af opfindelserne er typisk henvendelser fra alle slags borgere, som har fået gode idéer til at løse forskellige slags udfordringer, de har mødt i hverdagen. Den typiske opfinder er en borger, som har en særlig interesse og indsigt i et område, og får en idé til at løse en udfordring på en ny måde med et nyt produkt.

Et eksempel er tømrer Toke Hansen, København, som har opfundet et nyt produkt, som løser problemet med sortering af byggeaffald decentralt på byggepladser. Opfindelsen, som er et ny mobilt affaldssorteringsstativ, sættes nu i produktion af værktøjsfirmaet Ravendo.

”Der skete jo ikke så meget i sommerferien pga. Corona. Så tænkte jeg, at så er det nu, jeg kan gøre noget ved idéen, som havde ligget i baghovedet et stykke tid,” siger Toke Hansen.

Corona-relaterede opfindelser

Tre af licensaftalerne er direkte Corona-relaterede; En bærbar løsning til håndsprit, en ny type håndtag, Armtag, som giver mulighed for bedre hygiejne ved kølediske i supermarkeder. Samt Slice Drop, som kan give forbedret hygiejne ved pålæg med fx hotel- og restaurations-buffet’er og andre steder, hvor der er brug for skiveskåret pålæg.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut