GTS-instituttet DHI og Aarhus Vand A/S står bag initiativet Utilizero, der hjælper spildevandsselskaber med at reducere drivhusgasudledning og energiforbrug ud fra bl.a. løsninger til automatiseret processtyring.

Utilizero er etableret i et samarbejde mellem DHI og Aarhus Vand. Sammen vil de to selskaber hjælpe globale spildevandsselskaber i omstillingen til mere klimaneutrale løsninger som fx automatiserede renseprocesser. Ved hjælp fra digital processtyring og optimering af driften vil spildevandsselskaberne kunne reducere energiforbrug med op til 30 pct. og begrænse udledningen af drivhusgasser og kemikalier.

Løsningerne bygger på DHI’s unikke softwareteknologier og på Aarhus Vands mangeårige erfaringer med egen digital transformation inden for blandt andet renseprocesser og procesoptimering.

Opmærksomhed på hurtigere grøn omstilling

Dette arbejde har skabt positiv opmærksomhed i branchen – også uden for de danske grænser – og som samtidig støtter op om DHI’s og Aarhus Vands fælles mål om at få sat fart på den grønne omstilling i den globale spildevandsbranche.

”Aarhus Vand har i mange års tæt samarbejde med DHI samlet erfaringer og udviklet løsninger, der bidrager væsentligt til at gøre vandbranchen mere klimaneutral. Det er vores vision at samarbejde på tværs af hele branchen, så vi kan trække på vores forskellige styrker i forhold til den grønne, digitale udvikling, og det demonstreres fornemt i Utilizero,” forklarer Lars Schrøder, administrerende direktør i Aarhus Vand.

Mette Vestergaard, administrerende direktør i DHI, siger:

”Vi ved, at øget brug af automatisering og digitalisering gør en markant forskel for spildevandsbranchens samlede klimaaftryk, og derfor har vi en vigtig opgave i at skubbe på den digitale udvikling uden for Danmarks grænser, hvor det ikke går helt så stærkt som herhjemme. DHI arbejder intenst med at udvikle innovative løsninger, og Aarhus Vand er et stærkt eksempel på den forskel, en fremadsynet og digital tilgang til driften kan gøre for selskabets klimaaftryk.”

Rapport peger på kæmpe potentiale

En rapport lavet af DHI for brancheorganisationen DI Vand viser, at eksport af dansk vandteknologi- og løsninger kan give markante energibesparelser og CO2-reduktioner i den globale spildevandssektor. Hvis dansk vandteknologi og -løsninger bliver udrullet globalt, vil de sparede CO2-udledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020.

Jakob Andersen er Generalkonsul i Hamborg og initiativtager til etablering af eksportsamarbejdet Water Technology Alliance i USA og Europa, og han glæder sig over nyheden om det nystiftede selskab:

”Når vi besøger forsyninger rundt omkring i verden, ser vi et stort behov for at tænke vandforsyningerne ind i en energineutral agenda, som vi gør i Danmark. Det globale vandmarked har brug for danske kompetencer i et krydsfelt af teknologi og driftserfaring. Utilizero afhjælper præcis dette behov, og vi har fået endnu et værktøj til at løse den globale klimakrise.”

Læs mere om Utilizero her

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: DHI