Stærke offentlige institutioner, omstillingsparat arbejdsmarked og et land, hvor den digitale og energimæssige infrastruktur er i front. Det er nogle af de forudsætninger, der stiller Danmark stærkt til fremtiden efter COVID-19 krisen.

Danmark er godt positioneret til ikke alene at klare sig økonomisk fornuftigt igennem Corona-krisen, men også til at komme ud på den anden side som et land parat til transformation af økonomien til en økonomi, der indtænker både økonomisk vækst, miljøet og menneskelig udvikling ind i dets opbygning. Det er vurderingen fra World Economic Forum (WEF) i årets Global Competitiveness Report, som i år er en særudgave på grund af COVID-19 pandemien.

”Når vi sammenligner Danmarks forudsætninger for at komme styrket igennem Corona-krisen med mange af verdens øvrige økonomier, så er der stor optimisme at hente. Men samtidig er der stadig plads til forbedringer,” siger CEO Juan Farré, Teknologisk Institut – WEFs danske partner.

WEFs årlige rankeringer er blevet sat på pause grundet Corona-krisen, og årets rapport beskriver i stedet, hvordan verdens lande står rustet til at kunne genoplive og genopbygge deres økonomier.

Fremskynde energiomstilling

Danmark er bl.a. særligt godt positioneret til at opgradere infrastrukturen til at fremskynde energiomstilling og udvide adgangen til elektricitet og IKT. Her ligger Danmark på 2. pladsen, kun overgået af Estland. Det betyder, ifølge WEF, at der i Danmark er et godt udgangspunkt for en både grøn og socialt inkluderende økonomisk omstilling.

Det samme gælder arbejdsmarkedslovgivningen, som er gearet til at imødekomme fremtidens arbejdsmarked (1. plads). Endelig giver velfærdsstatens kapacitet til omstilling og innovation inden for centrale områder som børnepasning, ældrepleje og sundhed et solidt fundament for økonomien til også at kunne klare fremtidige eksterne stød som fx en pandemi. Her har Danmark en 2. plads, kun overgået af Sverige.

”På alle 11 indikatorer klarer vi os fornuftigt, og vi har gode muligheder for at bruge krisen som et afsæt til en nødvendig transformation til et vedvarende økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt samfund. Men der er også plads til forbedringer,” siger Juan Farré.

Potentiale til forbedring

Indenfor investeringer i forskning og udvikling i nye teknologier vurderes Danmark til at have et forbedringspotentiale. I en direkte sammenligning overgås Danmark her af lande som USA, Kina, Finland, Sverige og Japan. Det samme gælder det at skabe og placere sig i morgendagens marked.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her