Kollaborative robotter, også kaldet cobots, har gode forudsætninger for at skabe nye spændende jobfunktioner og øget produktivitet. Nu skal et nyt projekt være med til at sikre at danske virksomheder udnytter potentialet.

Markedet for kollaborativ robotteknologi – altså robotter, der arbejder tæt sammen med mennesker – spås ifølge International Federation of Robotics årlige vækstrater på over 50 procent, og de danske robotproducenter er også internationalt set helt i front inden for dette område.

Samtidig er kollaborative robotter yderst relevante for den store gruppe af danske fremstillingsvirksomheder, hvis produktion er karakteriseret ved relativ lille volumen og høj variation. De kollaborative robotter muliggør nemlig en mere agil og fleksibel produktionsform, siger Søren Peter Johansen fra DIRA – Dansk Robotnetværk.

– Stort set alle de kollaborative robotter, som er blevet solgt i Danmark, indgår i traditionelle produktionslinjer, og der er faktisk kun meget få eksempler på, at robotterne reelt arbejder tæt sammen med mennesker. Derfor er potentialet endnu større, siger han.

Svært at vurdere investeringen

For små og mellemstore produktionsvirksomheder er det vanskeligt at gennemskue, om en investering i kollaborative robotter kan tjene sig hjem, og det er netop en af de ting som det nye projekt, Cobot Knowledge Lab, skal være med til at ændre på.

– At lave businesscases for processer, hvor mennesker og robotter samarbejder, er generelt vanskeligt, og eksisterende værktøjer fungerer dårligt i forhold til at lave præcise ROI-beregninger for investeringer i cobots og agile produktionssystemer, fortæller Anne-Lise Høg Lejre, direktør ved Teknologisk Institut, og fortsætter:

– Teknologisk Institut har derfor mobiliseret de førende nationale og internationale videnspartnere for at udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at lave mere solide businesscases og handlingsplaner, inden de investerer.

Ikke blot et spørgsmål om teknologi

For at realisere de fulde gevinster med cobots er det vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på de rent teknologiske muligheder og udfordringer. Der er nemlig en række andre forhold, som man med fordel også kan have blik for, hvis man vil udnytte teknologiens fulde potentiale.

– I projektet har vi et holistisk syn på barrierer. Dvs. vi ser også på udfordringer relateret til ledelse, organisering, opkvalificering, kompetencer og etik, som danske virksomheder potentielt kan støde på, når de vil udnytte mulighederne i kollaborativ robotteknologi, forklarer seniorprojektleder Peter Lemcke Frederiksen fra Teknologisk Institut.

Læs mere her

Om Cobot Knowledge Lab:

Industriens Fond har bevilget næsten 6 millioner kroner til Cobot Knowledge Lab. Foruden Teknologisk Institut, og herunder også DIRA, udgøres konsortiet bag projektet af Odense Robotics, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Fraunhofer IPA.